Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

En bra och jämlik skola kräver ett vinstförbud

Ledarkrönika publicerad i Proletären 180204

Elevkullarna i skolan går nu upp i rask takt. Efter att under 10 år har sjunkit ökar antalet elever inom gymnasieskolan. I grundskolan märks redan konsekvenserna av de ökande elevkullarna via brist på lokaler och ökande klasstorlekar.

Födelsetalen är idag 33 % högre än 1999, när födelsetalen var som lägst. Det säger sig självt att skolan måste anpassas till de större elevkullarna, som också vuxit till följd av migrationen. Men politikerna verkar inte ta skolans utmaningar på allvar där det blir allt svårare att rekrytera personal och arbetsmiljön är minst sagt ansträngd. Det ökande behovet av skolplatser verkar politikerna anse ska lösas av ”marknaden”, dvs att nya friskolor ska öppna. Sverige har världens mest marknadsanpassade utbildningssystem med ett fritt skolval som gör eleverna till konsumenter, skolorna till producenter och utbildningen till en vara. Tidigare gjorde Chile Sverige sällskap som ett land där skattepengar kunde gå till vinster i privata skolföretag, men sedan årsskiftet är detta helt förbjudet i Chile.

Kvar står Sverige där 115 friskoleföretag 2016 fick 131 miljoner kronor i extra statsbidrag samtidigt som de delade ut 232 miljoner kronor i vinst till sina ägare. Till detta kommer skolpengen som är själva grunden för profiten som görs på eleverna samtidigt som en segregerad skola skapas. Riskkapitalister och skolföretag plockar åt sig miljonbelopp av offentliga medel samtidigt som rapport efter rapport larmar om den negativa utvecklingen. Nu senast krävde 17 forskare och professorer att Sverige måste byta ut det fria skolvalet och hitta alternativ till nuvarande marknadssystem (SvD 180120).

När ett blygsamt förslag om att begränsa vinsterna inom vissa sektorer av välfärden till 7 % förs fram går borgare och välfärdskapitalister i taket. Kvalité, företagsamhet och jobb sägs vara hotade och svensk skola påstås bli socialistisk, men inget kan vara mer felaktigt. Det enda som hotas är företagens skattesponsrade vinster till förmån för mer pengar till elevernas utbildning.

Men förslaget om vinstbegränsning i välfärden är en halvmesyr och inget som ändrar skolans ansträngda läge. Ska Sverige klara att bygga en bra och jämlik skola måste det privata kapitalet helt bannlysas här. Ungdomars självklara rätt till utbildning är inget som hugade kapitalister ska kunna göra profit på. En skola utan vinstdrivande skolföretag är fullt möjlig även inom det kapitalistiska systemet, det visar utvecklingen i Chile. När de chilenska förändringarna var fullt genomförda vid årsskiftet hade 5341 av de 5862 privata skolor som tidigare tagit emot statsbidrag omorganiserats till stiftelser eller motsvarande. I dag går drygt 96 % av alla chilenska elever i skolor som inte drivs i vinstsyfte. Kan Chile kan Sverige!

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!