Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Varför byggs det inga nya skolor?

Publicerad i Smålandsposten 180829

Växjös befolkning växer och så även barnkullarna. Födelsekurvorna gick efter millennieskiftet nedåt men har sedan några år tillbaka kraftigt skjutit i höjden. I Växjös skolor går det i år 14300 elever. Om fem år är den siffran 16000 elever. Ökningen på drygt 1700 elever motsvarar 12 % fler skolelever. För gymnasieskolan är ökning hela 20 %. Drar vi ut längdsnittet ytterligare förväntas elevantalet i Växjö kommun under tio år öka med 26 % räknat från år 2015. Till dessa siffror kommer ett antal elever som finns i asylprocessen samt att intresset för att studera i Växjö har ökat i våra kranskommuner. Behovet kommer således vara ännu större än vad siffrorna idag visar. Det säger sig självt att så många fler elever inte kan trängas in i dagens skollokaler utan nya skolor måste öppna. Under lång tid har man skjutit detta problem framför sig.

Växjös politiker blundar för problemet med bristen på skolplatser och de har inte planerat för framtiden. Redan idag saknas högstadieskolor på Östra Lugnet och på Teleborg ut mot Vikaholm. Växjö kommun tar till panikåtgärder i form av uppställning av baracker, vilket redan inför förra läsåret sattes upp vid Katedralskolan, Teknikum och Fagrabäckskolan. När nu eleverna kommer tillbaka efter sommaren står det nya baracker vid ett antal skolor och förskolor.

De styrande politikerna vill inte ta ansvar för det växande skolbehovet utan man hoppas att marknaden ska lösa problemet åt dem; alltså att det ska öppna nya friskolor. Detta visas bl.a. av att utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) gärna ser en privat aktör som byggare av den saknade skolan på Östra Lugnet och att ”skolan inte nödvändigtvis måste vara kommunal”. Även den s.k. oppositionen backar upp borgarna i frågan om friskolorna och ser dem som lösningen på skolbristen.

Men att låta friskolorna breda ut sig är helt fel väg att gå. Rapport efter rapport har visat att friskolesystemet minskat likvärdigheten och ökat segregationen inom skolan. För att inte tala om det felaktiga i att låta skattepengar gå till friskoleföretagens vinster.

Växjö kommun borde ändra sin inställning på skolområdet; man måste säga nej till etablering av nya friskolor och man bör omgående sätta igång att bygga nya skolor. Detta måste gå före byggandet av ett nytt kommunhus.

Våra barn och unga ska inte behöva tillbringa sin skoltid i baracker. Det borde även införas en kommunal vetorätt mot nya friskolor. Barn och unga är inte handelsvaror och vi måste bort från dagens skolsyn som utmärks av vinstjakt i det marknadsanpassade fria skolvalet. Ett system som vi är ensamma i världen om att ha.

Jan-Åke Karlsson
Gymnasielärare
Kommunistiska Partiet, Växjö

 

 Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!