Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kommer Växjö kommun att leva upp till grundlagen och behandla alla partier lika?

I vintras förvisades Kommunistiska Partiet och Arbetarnas bildningsförbund, ABF, från en bokad lokal på Det fria ordet hus när ett författarmöte skulle hållas. Initiativet till förvisningen kom från flera politiker och partier som inte gillade att arrangörerna skulle hålla ett möte om en kommande bok. Efter påtryckningar tvingades tjänstemän i Kultur- och fritidsförvaltningen ta beslutet med hänvisning till ett lokalt policydokument.

Problemet var bara att det hänvisade policydokumentet inte gav stöd för det som angavs, att vissa partier inte ska få hyra kommunala lokaler. För att komma undan denna fadäs tillsattes en utredning som ska ta fram nya riktlinjer för uthyrning av kommunens lokaler. Syftet var och är att skriva in begränsningar för denna uthyrning så att föreningar som inte tycker som några av de självgoda styrande politikerna ska kunna bannlysas.

Samma sak som hände i Växjö har våra partikamrater i Nybro råkat ut för, men där har i dagarna Nybro kommuns utredning blivit klar. Nybro kommun, anförda av kommunchefen Jan Darell, har nu konstaterat att ”det finns yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet i grundlagen, som står över lokala beslut från kommuner” och att ”kommunen har också objektivitetskrav och kan inte kan ha åsikter om vem som hyr”. Det är precis vad vi i Kommunistiska Partiet hävdade från början, att förvisningen av oss från Det fria ordets hus inskränkte yttrandefriheten och var ett brott mot de grundlagsskyddade demokratiska fri- och rättigheterna.

Inför den kommande valrörelsen undrar vi nu om vi kommer att få hyra kommunens lokaler så att även vi kan delta i det politiska samtalet och i valrörelsen för att få föra ut vårt politiska alternativ? Vi hoppas att vi kommer att behandlas på samma sätt som andra partier, annars blir valrörelsen i Växjö en demokratisk fars. Vi förutsätter även att Växjö kommun kommer till samma insikt som Nybro kommun och således skriver in att alla föreningar, inklusive Kommunistiska Partiet och ABF, i framtiden är välkomna att hyra kommunens samtliga uthyrningslokaler.

I väntan på detta klargörande från Växjö kommun tycker vi även det vore klädsamt om företrädarna för Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna bad om ursäkt för sina tidigare offentliga ställningstaganden för förvisningen av oss från Det fria ordet hus.

Gabriela Inostroza
Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!