Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Sverige är enda land som ger skattepengar till skolvinster

Svar till Sture Andersson SMP 180215 – Publicerad i SMP 180224

Skolpolitikern Sture Andersson (C) beskyller mig för att vara dåligt informerad samtidigt som han själv inte hittar fakta om skolan. Men några knapptryckningar bort kan Andersson finna att 115 friskoleföretag 2016 beviljades 131 miljoner kronor i extra statsbidrag samtidigt som de delade ut 232 miljoner kronor i vinst. Att lärartätheten är lägre i friskolor, speciellt i vinstdrivande friskolor, är väl känt.

I januari visade LO-rapporten ”Skolindustrin – hur mångfald blev enfald” att i kommunala grundskolor går det 11,8 elever på varje lärare, att jämföra med friskoleföretagen Academedias 14,0, Kunskapsskolans 16,2 och Internationella engelska skolans 16,5. Academedia skulle behöva anställa 900 lärare för att nå upp till den kommunala skolans lärartäthet. Det hade kostat 450 miljoner kronor av vinsten 2016 på 540 miljoner.

Eftersom Andersson inte hittar några ”glädjebetyg” i friskolor kan jag tipsa om Skolverkets databas ”SIRIS”. Där kan kommunala och fristående skolor jämföras och vi kan se vilka av Växjös skolor som avviker betygsmässigt. En av kommunens friskolor satte 2016 högre betyg i svenska för 48 procent av eleverna jämfört med resultaten på de nationella proven.

Sture Andersson undrar om friskolorna kan välja elever. Svaret är att det finns gott om rapporter som visar att det fria skolvalet leder till segregation, bland annat Vetenskapsakademins rapport. Friskolor riktar sig främst till elever med högutbildade föräldrar: 69 procent av eleverna i fristående grundskolor har föräldrar med eftergymnasial utbildning, jämfört med 55 procent i kommunala skolor. Sverige har världens mest marknadsanpassade utbildningssystem. Tidigare gjorde Chile oss sällskap med att låta skattepengar gå till vinster i privata skolföretag, men det är nu förbjudet där.

När de chilenska förändringarna var genomförda vid årsskiftet hade 5 341 av de 5 862 privata skolor som tidigare tagit emot statsbidrag omorganiserats till stiftelser eller motsvarande. I dag går 96 procent av alla chilenska elever i skolor som inte drivs i vinstsyfte. Det är skamligt att svenska skolpolitiker inte inser det som övriga världen inser; att barns rätt till utbildning inte är en handelsvara. Det är också talande att Sture Andersson helt tiger i huvudfrågan, hur Växjö kommun ska möta det stigande elevantalet?

Jan-Åke Karlsson
Gymnasielärare
Kommunistiska Partiet, Växjö

 Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!