Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

En framtida fungerande skola i Växjö kräver ett vinstförbud

Publicerad i Smålandsposten 180213

Växjö kommun växer och så även behovet av skolplatser. På gymnasiet beräknas det vara 25 % fler elever om bara fem år. Men våra politiker förefaller inte ta skolfrågor på riktigt allvar utan brist på lokaler och en utsatt arbetsmiljö är redan idag stora problem inom Växjös skolor. Det ökande behovet av skolplatser verkar kommunens politiker tänka sig ska lösas av ”marknaden”, dvs att nya friskolor ska öppna. Ingenstans talas det om nya kommunala skolor. I stället har fokus riktas mot bygget av det nya kommunhuset och med tanke på hur dyrt detta bygge kommer bli är det föga troligt att det finns pengar över till nya skolbyggnader, vare sig till nybyggnation, tillbyggnation eller renoveringar. I stället för att satsa på en väl utbyggd och fungerande kommunal skola ses eleverna som en marknadsresurs som hugade kapitalister ska kunna tjäna pengar på.

För 2016 betalade Växjö kommun drygt 12 miljoner kronor till friskolornas vinster. 12 miljoner skattekronor som borde gått till utbildning för eleverna i stället för att delas ut till ägarnas fickor. Mest vinst gjorde Kronobergs skola och Växjö Internationella grundskola med 3,7 respektive 2,6 miljoner kronor i vinst; det motsvarar en vinstmarginal på 17,4 respektive 14 %. Mönstret går igen i hela Sverige. Riskkapitalister och skolföretag plockar åt sig miljonbelopp av offentliga medel samtidigt som rapport efter rapport larmar om den negativa utvecklingen i skolan. Nu senast krävde 17 forskare och professorer att Sverige måste byta ut det fria skolvalet och hitta alternativ till vad som är världens mest marknadsutsatta skolsystem (SvD 180120).

Mot denna bakgrund är det inte konstigt att många vill förbjuda vinster i välfärden. S, MP och V går nu fram med ett förslag om att begränsa vinsterna inom vissa sektorer av välfärden till 7 %. Det är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Hela systemet med att våra skattepengar ska kunna plockas ut som vinster av det privata kapitalet är fel och förkastligt. Vinster i välfärden måste helt förbjudas och hela systemet med ett marknadsanpassat fritt skolval som gör eleverna till konsumenter, skolorna till producenter och utbildningen till en vara måste bort. Tänk bara vad dessa 12 vinstmiljoner skulle kunna göra för Växjös skolelever, Centrumskolan hade t.ex. kunna få behålla sin personal.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!