Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Lönedumpning måste bekämpas med handling, inte med ord

Refuserad av Aftonbladet Debatt, februari 2018

Svar till Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi AB 180131
Det är glädjande att regeringen tar frågan om lönedumpning och ordning och reda på arbetsmarknaden på allvar. Vi tycker precis som ni att svenska löner och kollektivavtal ska gälla för dem som arbetar i Sverige. Men tyvärr finns det ett stort glapp mellan vad ni som regeringens företrädare säger och hur era partikamrater agerar ute i landet. I Växjö kommun behandlades i november ett medborgarförslag från undertecknade om att kommunen i sin inköps- och upphandlingspolicy skulle skriva in ett krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå hos de firmor och företag som levererar varor och tjänster till kommunen. Alltså ett förslag helt i enligt med vad ni önskar se. Men detta förslag röstades ned av fullmäktigeledamöterna, inkl av samtliga 20 socialdemokratiska ledamöter. Frågan som uppkommer blir således, vilken socialdemokratisk politik är det som gäller? Är det bara i ord som lönedumpning och ökade klassklyftor ska bekämpas eller ska verklig handling gälla?

Lika lön för lika arbete borde genomsyra den svenska arbetsmarknaden men tyvärr bidrar kommuner, landsting och myndigheter otrygghet och lönedumpning genom det offentliga upphandlingssystemet. Arbetare från andra länder är mycket välkomna hit men de ska inte behandlas som andra klassens medborgare och erhålla lägre lön och sämre villkor än sina svenska arbetskamrater, vilket dessvärre sker idag. Dagens situation är skapad och önskad av marknaden, som inte vill ändra på dessa missförhållanden. Därför måste staten och kommunerna gå i spetsen för att åstadkomma en förändring, men det kan inte bara göras i ord utan det måste göras i konkret handling.

 

Erik Gustafsson, metallarbetare
Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare
Kommunistiska PartietPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!