Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Demokratin på Kuba och republiken Kubas grundlag

I samband med Svensk-Kubanska Föreningen i Växjös årsmöte anordnas ett föredrag om hur kubanerna organiserat demokratin i landet och hur den garanteras och hanteras i grundlagen. Presentationen hålls av Jan-Åke Karlsson från styrelsen (tillika ordförande i Kommunistiska Partiet, Växjö)

Lördag 10 feb
Kl 13.00

Stadsbiblioteket Växjö

Arr Svensk-Kubanska Föreningen, Växjö

Alla välkomna, och alla kubavänner är välkomna till det efterföljande årsmötet (du måste alltså inte vara medlem får att få delta, men du får gärna bli det)Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!