Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Svenska kollektivavtal är ett måste

Publicerad i Växjöbladet/Kronobergaren 171215

Lika lön för lika arbete borde genomsyra den svenska arbetsmarknaden men så är tyvärr inte fallet. Den s.k. fria rörligheten har medfört att löner dumpats och otrygga anställningar har brett ut sig. Inom t.ex. åkerinäringen körs undermåliga lastbilar runt av kraftigt underbetalda chaufförer från Östeuropa, som veckor i sträck kan bo i sina bilar och därmed konkurrera ut sina svenska arbetskamrater. Inom byggbranschen är det likadant; polsk arbetskraft kan t.ex. få högre löner här i Sverige jämfört med i Polen men de ligger ändå tusentals kronor lägre i lön än sina svenska arbetskamrater.

Kommuner, landsting och myndigheter bidrar till denna otrygghet och lönedumpning genom det offentliga upphandlingssystemet. Arbetare från andra länder är mycket välkomna hit men de ska inte behandlas som andra klassens medborgare och erhålla lägre lön och sämre villkor än sina svenska arbetskamrater. Här borde Växjö kommun ta ett socialt ansvar gentemot arbetstagarna och inte vara en del av dagens lönenedpressande inköpare.

Kommuninvånarnas skattepengar ska inte användas till att dumpa löner och urholka arbetsrätten. Därför borde företag som vägrar att teckna kollektivavtal utestängas från offentlig upphandling genom att Växjö kommun i sina inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå hos de firmor och företag som levererar varor och tjänster till kommunen.

Ett sådant krav har varit omdiskuterat då det hävdats att det strider mot EU:s regler. Det stämmer dock inte, vilket framgår av den statliga utredningen SOU 2015:78. Botkyrka kommun har redan krav på kollektivavtal och i vintras skrev Luleå kommun in krav på omfattande arbetsrättsliga villkor som särskilda kontraktskrav vid sina upphandlingar. Även Växjö kommun bör nu ta sitt ansvar och bidra till att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden genom att införa krav på svenskt kollektivavtal.

Erik Gustafsson
Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!