Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Vårt medborgarförslag om svenskt kollektivavtal behandlat i kommunfullmäktige

Tisdag 21 november besökte vi kommunfullmäktige för att i talarstolen försvara och plädera för att Växjö kommun ska införa krav på svenskt kollektivavtal i sina inköp och upphandlingar. I april i år lämnade Kommunistiska Partiet i Växjö in ett medborgarförslag om att införa krav på svenskt kollektivavtal i kommunens upphandlingar. Bakgrunden torde vara känd för de flesta. Den växande otryggheten och försämrade arbetsvillkor är ett ökande problem på arbetsplatserna. Lika lön för lika arbete borde genomsyra arbetsmarknaden men idag bidrar kommuner, landsting och myndigheter till otrygghet och lönedumpning genom det offentliga upphandlingssystemet. Idag finns det på många områden en osund konkurrens mellan företag och länder där man tjänar pengar genom att erbjuda usla villkor för sina anställda. Dagens situation missgynnar företag som är seriösa, betalar skatt, arbetsgivaravgift och avtalsenliga löner. Arbetare från andra länder är mycket välkomna hit men de ska inte behandlas som andra klassens medborgare och erhålla lägre lön och sämre villkor än sina svenska arbetskamrater. För att förhindra att folks skattepengar används till att dumpa löner och urholka arbetsrätten måste företag som vägrar att teckna kollektivavtal utestängas från offentlig upphandling.

 Jan-Åke Karlsson, Susanna Eriksson & Erik Gustafsson med medborgarförslaget, som du kan läsa i sin helhet här

Efter ett halvårs väntan kom äntligen medborgarförslaget upp på kommunfullmäktiges möte och avdelningens ordförande Jan-Åke Karlsson fick möjlighet att försvara och plädera för medborgarförslaget. Eftersom Botkyrka kommun sedan 2013 ställer krav på kollektivavtal i sina upphandlingar så borde även Växjö och andra kommuner kunna göra det. Ett sådant krav ryms inom befintlig lagstiftning vilket visas av de källor och länkar till SOU, SKL och Finansdepartementet som vi bifogat till medborgarförslaget.

I kommunstyrelsen hade borgarna, MP och SD röstat för avslag medan V och S hade ett eget tilläggsförslag om att införa ”kollektivavtalsliknande villkor” i kommunens inköps- och upphandlingspolicy. (vad nu”kollektivavtalsliknande villkor” skulle innebära för något.) I kommunfullmäktige vidtog ett kortare inläggsskifte och därefter gick röstandet precis som i kommunstyrelsen, dvs borgarallians med MP röstade för avslag och S och V röstade på sitt luddiga tilläggsförslag om ”kollektivavtalsliknande villor”.  SD kunde dock inte rösta emot förslaget eftersom partiets samtliga fyra ledamöter i fullmäktige antingen lämnat partiet eller uteslutits. Men de politiska vildar och uteslutna SD:are som var på plats röstade på avslag. Slutsatsen blir dock entydig; bland Växjös kommunpolitiker finns ingen som värnar svenska kollektivavtal och är beredd att ta striden mot lönedumpningen; och att ”Sverigevännerna” i SD är emot svenska avtal är också det en historia i sig.

Här kan du se och höra hur vi försvarade medborgarförslag i kommunfullmäktigePlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!