Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Pressmeddelande från Kommunistiska Partiet, Växjö 171123

Kommunisterna skänker ersättning från kommunen till bok om Ryska revolutionen
Idag torsdag 23 november genomför Kommunistiska Partiet och Arbetarnas bildningsförbund (ABF) mötet om Ryska revolutionen och den bok i detta ämne som Anders Carlsson en längre tid arbetet med. Mötet har på tvivelaktiga och grumliga grunder bannlysts från Växjö kommuns lokaler men kommer att genomföras i Viktoriasalen i IOGT-NTOs lokaler med start kl 19.00.
Anders Carlsson kommer att finnas på plats från kl 18.00 för en presskonferens och ger då sin syn på det inträffade och den uppmärksamhet som hans möte och hans kommande bok förorsakat.

Uppgifter i dagens Smålandsposten gör gällande att Växjö kommun kommer ersätta Kommunistiska Partiet i Växjö för de utgifter vi haft för de trycksaker som trycks upp med felaktig information. Ett fel som uppkommit till följd av Växjö kommuns agerande när de först hyrde ut Det fria ordets hus till nämnda möte, för att sedan avboka och förvisa oss och ABF från alla kommunala lokaler.

Om tidningsuppgifterna stämmer vill vi från Kommunistiska Partiets sida meddela att dessa pengar kommer att skänkas för att värna det fria ordet och yttrandefriheten. De kommer därför att oavkortat gå till att bidra till att finansiera utgivningen av Anders Carlssons bok ”En resa in i det okända – Ryska revolutionen 100 år”.

Kommunistiska Partiet i Växjö är alltjämt bestörta över hur Växjö kommun i allmänhet och Kultur- och fritidsförvaltningen i synnerhet behandlas oss och ABF. Behandlingen är orättvis och odemokratisk samt innebär en inskränkning av såväl yttrandefriheten som mötesfriheten. Därför kommer vi i Kommunistiska Partiet att arbeta vidare för att Det fria ordets hus ska vara just det FRIA ordets hus samt att de lokaler som finns att låna och hyra av Växjö kommun utan åsiktsförbud skall vara tillgängliga för alla organisationer och föreningar, med undantag för rasistiska och kriminella organisationer. (Ett undantag som bl.a. regleras av

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, en FN-konvention som Sverige undertecknade 1971.)Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!