Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Växjö kommun inskränker yttrandefriheten på ”Det fria ordets hus”

Publicerad i SMP 171114

Växjö kommun vill gärna profilera sig som en kommun som värnar yttrandefriheten och det fria ordet. Men teori och praktik lyckas man inte få ihop. Att vägra hyra ut en lokal på Det fria ordets hus till Kommunistiska Partiet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) för ett författarmöte om en bok är minst sagt uppseendeväckande. Detta författarmöte syftar till att belysa innehållet i boken ”En resa in i det okända – Ryska revolutionen 100 år”. Författaren Anders Carlsson har ägnat fyra år åt att gå igenom den senaste arkivforskningen och kan presentera fakta och perspektiv som hittills varit okända för den breda allmänheten.

Det fria ordets hus i Växjö är kommunal skattefinansierad verksamhet som på sin hemsida skriver att ”Med Det fria ordets hus förenas det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen idag, för alla medborgares rätt att göra sin röst hörd – i Småland och i världen.” samt ”Ideella/icke vinstdrivande föreningar lånar möteslokal utan kostnad, liksom aktörer inom kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun”. Därför var det självklart att vända sig till Det fria ordets hus med en förfrågan om mötet kunde hållas där, vilket personalen även höll med. Mötet bestämdes, bokades och annonsering satte igång. Mot denna bakgrund är det obegripligt att tjänstemän högre upp i den kommunala hierarkin nu vill utestänga oss från lokalen och förhindra mötet från att genomföras. Så fritt är tydligen ordet i Växjö kommun!

De högre kommunala tjänstemännen påstår att endast partier representerade i kommunfullmäktige får hyra kommunens lokaler och de hänvisar till ett policydokument om Växjö bibliotek från 2013. Den konkret anförda formuleringen som hänvisas till lyder: ”För medborgardialoger på kommunens bibliotek gäller att dialog kan genomföras om alla partier i kommunfullmäktige bjudits in. Det är sedan partiernas ansvar att vara representerade vid dialogtillfället.” Hur någon kan få den formuleringen till att innehålla att partier ska portas från kommunens lokaler är en gåta. Medborgardialoger och författarföredrag är dessutom två helt väsensskilda saker. Det anförda policyskälet för att utestänga oss finns helt enkelt inte i Växjö kommuns dokument.

Hela historien är en skamfläck för Växjö. Givetvis handlar agerandet om politiska påtryckningar uppifrån för att stoppa ett möte som inte gillas av våra politiker. Växjö kommun sätter sig på detta sätt över det fria ordet, som tydligen endast är fritt så länge det innehåller det som de styrande vill att det ska innehålla. Växjö kommun måste omgående ändra sitt odemokratiska beslut så att det planerade författarmötet om Ryska revolutionen kan genomföras i Det fria ordets hus. Om så inte sker blir allt tal om yttrandefrihet löjeväckande och ett spel för galleriet.

Gabriela Inostroza
Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!