Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kriminalisera nazistiska organisationer!

Refuserad av Smålandsposten september 2017

I det allt hårdare samhällsklimatet har den öppna nazismen flyttat fram sina positioner och visar upp sig allt mer i det offentliga rummet. I våras genomförde Nordiska motståndsrörelsen en aktion inne på Samarkand här i Växjö, i somras deltog de i Almedalen, de genomförde nyligen en icke-tillståndsgiven demonstration i Göteborg och till helgen har de fått tillstånd att marschera genom samma stad. Med rätta har den tillståndsgivna demonstrationen skapat debatt och avsky, speciellt eftersom nazisterna planerar marschera nära synagogan under den viktigaste judiska högtiden, Jom Kippur. Sedan 1999 har 22 personer mördats i vårt land av nazister och rasister och ett antal attentat som måste beskrivas som rena terroristattacker har utförts av dessa nazister. De utgör ett reellt fysiskt hot för många medborgare.

I Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget dömdes nazismen som en kriminell rörelse, som ett brott mot mänskligheten. En ståndpunkt som därmed införlivades i folkrätten, i det som man kan kalla internationell lag. I december 1971 undertecknade Sverige Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, en FN-konvention som drevs fram av länderna i tredje världen och som bland annat stadgar att de undertecknande staterna ”skall olagligförklara och förbjuda […] organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt förbjuda deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag.”

Sverige har alltså sedan mer än 45 år förbundit sig att förbjuda organisationer som uppmanar till rasdiskriminering, vilket i vårt land inbegriper nazistiska organisationer. Men våra rikspolitiker har inte levt upp till denna förpliktelse, vilket lett till att Sverige idag är en fristad för nazister och nazistisk propaganda.

Sverige bör leva upp till den ståndpunkt som demokratins, antifascismens och antirasismens krafter formulerat och gjort till en del av folkrätt och internationell lag. Således ska nazistiska organisationer som öppet och programmatiskt hävdar nazistiska och rasideologiska ståndpunkter vara förbjudna.

Ett nazistförbud är inte ett alexanderhugg som löser det nazistiska våldshotet. Men det begränsar den organiserade nazismens handlingsutrymme, därför är det hög tid att Sverige ansluter sig till den progressiva mänsklighetens syn på nazismen som en kriminell rörelse och på de förpliktelser Sverige åtagit sig genom att underteckna FN-konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.

Gabriela Inostroza
Gunnel Thörn
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!