Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

NATO och Aurora 17 är ett hot mot Sverige

I veckan startade den största militärövningen i vårt land sedan kalla krigets dagar. Övningen heter Aurora 17 och till denna har Sverige bjudit in åtta andra länder varav hela sju är medlemmar i NATO. Därför måste denna militärövning beskrivas som en NATO-övning och som en konsekvens av förra årets ingångna värdlandsavtal med NATO kan det inte uteslutas att kärnvapen kommer att finnas på svensk mark eftersom kärnvapenmakterna Frankrike och USA deltar i övningen. Syftet med värdlandsavtalet och Aurora 17 är att bakvägen föra in Sverige i NATO, trots att en stor majoritet av svenskarna motsätter sig ett NATO-medlemskap.

Hela övningen är beräknad att kosta 580 miljoner kronor, en summa som hade räckt till att anställa 1000 sjuksköterskor. Men i stället för att täcka behoven i den blödande sjukvården eller satsa på annan välfärd läggs våra skattepengar på militären i ett farligt spel som ökar spänningen i vårt närområde. Aurora 17 har udden riktad mot Ryssland och när Sverige låter den aggressiva krigsalliansen NATO träna krig i vårt land samtidigt som NATO-lobbyn återigen målar upp Ryssland som ett hot mot Sveriges fred och säkerhet trissas spänningarna upp. Därför innebär den nu pågående krigsövningen ett hot Sveriges säkerhet.

I tvåhundra år har Sveriges säkerhetspolitik byggt på alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är en politik som tjänat oss väl. För fredens skull ska vi hålla oss undan krigsalliansen NATO och värna den framgångsväg som under 200 år vägletts av neutralitet och alliansfrihet.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!