Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

RUT-avdraget utvidgar klassklyftorna – måste avvecklas

Centerkvinnorna Britt-Louise Berndtsson & Judit Svensson påstår i SMP 170818 att RUT-avdraget bekostar sig själv. Det är minst sagt ett bedrägligt påstående. RUT-avdraget infördes i kölvattnet av ROT-avdraget, som en tillfällig åtgärd för att hantera lågkonjunkturer. Dessa konjunkturåtgärder har sedan permanentats till stora kostnader för samhället och skattebetalarna. För taxeringsåret 2016 ökade statens utgifter för dessa båda avdrag med 4,5 miljarder kronor till 23,7 miljarder kronor. En summa som förvisso kommer att minska till följd av de förändrade avdragsreglerna, men likväl är ROT och RUT en mångmiljardindustri som gynnar de mest bemedlade. RUT-avdraget nyttjas av dem som tjänar mest och utnyttjar dem som tjänar minst. I rika Danderyd gjordes förra året RUT-avdrag för i genomsnitt 9873 kronor per kommuninvånare medan det i Åsele gjordes avdrag för 2013 kronor per kommuninvånare.

RUT och ROT kallas avdrag men är egentligen bidrag till de rika. Den som har en låg inkomst har inte rätt att utnyttja avdraget fullt ut. Våra skattepengar bör gå till alla och inte i första hand till dem som redan har mycket. Fördelningen av våra skattepengar bör styras utifrån behov, inte utifrån vem som har råd att betala mest. Men i stället för att satsa resurser på det allmänna och bygga ut välfärden vill centerkvinnorna och andra bidragsivrare komma undan sitt ansvar för det gemensamma genom att låta våra skattepengar gå till en privat verksamhet som alla inte har råd att använda sig av. Så skapar man via RUT och ROT skillnader och utvidgar klassklyftorna i vårt land. Dessa s.k. avdrag måste därför avvecklas, pengarna borde i stället gå till den offentliga sektorn så att hemtjänst, vård och äldreomsorg kan utvecklas. Behovet av mer resurser inom dessa områden inser centerkvinnorna, det framgår av deras debattartikel men varför då inte se till att det behovet täcks, lika för alla?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!