Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Alliansfrihet är det enda trovärdiga

Publicerad i Smålandsposten 170603

Jan Hylltén-Cavallius och skriver i SMP 170531 som om Sverige ska dra ut i krig och därför måste liera sig med Nato. Mot vem ska Sverige i så fall kriga undrar jag och många med mig? Debattörerna skriver det inte rakt ut men mellan raderna kan man ana att det är ett krig mot Ryssland som avses. Eller ska Sverige ut i krig mot fler muslimska länder, såsom Nato redan krigat mot Afghanistan, Irak och Libyen? Krig som drivit miljoner människor på flykt och orsakat stora flyktingströmmar även hit.

Den svenska militarismen och dess Nato-lobby målar åter upp Ryssland som ett överhängande hot mot Sveriges fred och säkerhet. Det är en rakt igenom förvrängd världsbild. Det är krigsalliansen Nato som flyttat fram positionerna i Sveriges närområde och som bygger upp spänningar i förhållande till Ryssland, bl.a. genom att i år för första gången öppna Nato-baser i Polen och i Baltikum. Nato spenderar tolv gånger mer än Ryssland på militär rustning och förra året lade Ryssland i sin statsbudget fram kraftiga besparingar för landets försvarsbudget.

I tvåhundra år har Sveriges säkerhetspolitik byggt på alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är en politik som tjänat oss väl. Men när vi förra året ingick värdlandsavtalet med Nato beviljade Sverige kärnvapenmakter som USA, Storbritannien och Frankrike tillträde till svenskt territorium. I september står Sverige värd för den stora Nato-övningen Aurora17, som har sin udd riktad mot Ryssland. Genom Aurora17 görs Sverige till ett uppmarschområde för Natos hotfulla krigspolitik när vi låter trupper från bl.a. USA öva krig i vårt land. För fredens skull ska vi hålla oss undan krigsalliansen Nato och värna den framgångsväg som under 200 år vägletts av neutralitet och alliansfrihet.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!