Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Några bilder från vårt deltagande i Pridetåget 2017

För fjärde året i rad deltog vi i Kommunistiska Partiet i Växjös Prideparad. För oss kommunister är det en självklarhet att ställa upp bakom det budskap som Växjö Pride för fram; i vårt partiprogram skriver vi: I kampen för sexuellt likaberättigande framhåller Kommunistiska Partiet grundsynen att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Partiet motsätter sig all diskriminering av människor på grund av deras sexuella läggning.

Enligt arrangörerna deltog fler än förra årets 9000 personer, men i ärlighetens namn var det två parkeringsgator tomma vid Norrtullskolan, där samlingen skedde. Förra året var dessa ytor fyllda. Däremot var det fler ekipage och föreningar anmälda än förra året (ca 100 st). Även i år hade Växjöborna gått man ur huse för att titta på paraden och att Prideparaden i Växjö är en av landats allra största råder det ingen tvekan om.

Extra kul att Securitas gick i sektionen före oss med tanke på att de i slutet av mars i år begick grundlagsbrott när de försökte köra bort oss vid vår försäljning av Proletären på vårt vanliga ställe utanför systembolaget i Tegnérgallerian.

 

 

På den politiska skalan är det historiskt sett människor till vänster i politiken som drivit frågorna om sexuellt likaberättigande för olika grupper. Idag har denna kamp burit frukt och är ofta ett naturligt inslag även för partier till höger. Detta är bra och utgör en viktig förutsättning för att kunna förändra synsätt och fördomar som ligger djupt rotade i samhället. Alla har dock inte kommit lika långt i dessa frågor. SD och KD är två partier i Sverige som är fastcementerade i historiskt förlegade värderingar på detta område (vilket även gäller fler områden…).

Samtidigt som det finns en stor och bred politisk enighet i samhället om de frågor som Pride-veckan väcker måste man ändå framhålla att det är skillnad på ord och handling. Förändringen går långsamt och verklig förändring kan inte ske inom ramen för det samhälle vi har idag, ett samhälle byggt på kristna värderingar, kungamaktens allenarådande och kapitalismens vinstbegär. Vi behöver bryta ned alla former av förtryck och ersätta alla strukturer av över- och underordning med ett solidariskt samhälle, där varje individ ges möjlighet att fritt utvecklas efter egna färdigheter och intressen. Därför måste kampen för sexuellt likaberättigande förenas med kampen för socialismen, som inte tillåter ekonomisk vinning på förtryck och underordning, vilket skapar förutsättningar för att genom målmedveten och långvarig kamp utplåna alla rester av klassmässigt, patriarkalt, sexuellt, rasistiskt och annat förtryck. För att kampen ska lyckas krävs en social och kulturell revolution som sträcker sig över generationer.

Kamp mot förtryck och för förändring kräver att människor engagerar sig! Kom med i detta arbete du också!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!