Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Gabriela Inostrozas 1 majtal – inför sex timmars arbetsdag

Hej alla närvarande idag!

Idag är ingen vanlig dag, idag är alla arbetarnas dag! Och då är det viktigt framför allt i dessa dagar att komma ut och uttrycka vårt missnöje, det är vår skyldighet som medborgare i ett demokratiskt land att kunna uttrycka missnöje med det som vi tycker är viktigt för alla i vårt samhälle.

Varför jag stå här idag?

Jo, jag har arbetat som undersköterska inom äldreomsorg i många år och upplever att under den senaste tiden har många av mina arbetskamrater fastnat i ofrivillig deltid för att heltid upplevs som för tungt. Kvinnor orkar inte jobba heltid och är tvungna att dra ned på arbetstiden, vilket i framtiden kommer att påverka deras pensioner. Ska vi behöva betala själva genom deltid och bli fattiga pensionärer???

Kraven på undersköterskor är höga. Följande förväntas av undersköterskor:
man ska ge en god omvårdnad till de boende
man ska ha bra relation med anhöriga
man ska lägga schema
man ska ha egna ansvarsområden
man ska vara glad när sjuksköterskan delegerar arbetsuppgifter
man ska tvätta och städa
man ska vara flexibel
man ska inskola nya
man ska ställa upp för verksamheten i vått och torrt

Det här är bara en del av den höga arbetsbördan som sliter ut undersköterskor. Varje dag är en kamp mot underbemanning men ändå vill man göra så gott man kan och hinna med det som förväntas av oss. Korttidssjukskrivningar och långsjukskrivningar dominerar min arbetsplats. Korttidssjukskrivningar som följd av brist på återhämtningsmöjligheter. Längre tid av både fysisk och psykisk stress leder ofta till att många av mina arbetskamrater känner sig utmattade och det påverkar både vårt privatliv och arbete.

En generell arbetstidsförkortning skulle välkomnas på min arbetsplats. Att förkorta arbetstiden för oss undersköterskor tycker jag skulle vara den allra viktigaste frågan för kommunal att driva!

Inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!