Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Musik för Fred

Utländskt stridsflyg i Sverige?! Kärnvapen på svensk mark?

Ja, det kan bli resultatet av att riksdagen röstade för Sveriges anslutning till NATO:s  värdlandsavtal. Det innebär ett allvarligt hot mot vår alliansfrihet som har hållit oss utanför krig i över 200 år.

Sverige deltar nu i alltmer omfattande krigsövningar tillsammans med NATO. Övningarna omfattar stora delar av Sverige och innebär stor påverkan på miljön. I september 2017 planeras en stor militärövning med namnet Aurora i framför allt Göteborg, Stockholm och på Gotland. Länder som USA, Frankrike och Polen bjuds in med sina stridsflyg.

Värdlandsavtalet innebär ett accepterande av Natos krigföring där användning av kärnvapen ingår som en viktig del. Det finns risk för att Nato-baser upprättas i Sverige där kärnvapen kan placeras. Det finns risk för att Nato kan anfalla andra länder från svenskt territorium.

Välkommen till Musik för Fred
Lördag 18 mars
Kl 14 – 16
Café Fontaine, IOGT-huset, Vattentorget, Växjö
Fri entré!

Arrangör: Kronoberg för fred och alliansfrihet, KFA

Program

  • Eduardo ”Eddo”: gitarr och flöjt
  • Emilio Gonzales: gitarr och sång
  • Jenny & Rickard: gitarr, fiol och sång
  • Glassviks-kvinten: folkmusik  
  • Kanske ytterligare musiker!
Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!