Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Kampanj för sex timmars arbetsdag

Kommunistiska Partiet bedriver just nu en landsomfattande kampanj för att sänka normalarbetsdagen från åtta till sex timmar. Det är 98 år sedan vi sänkte arbetstiden i Sverige och införde 8 timmars arbetsdag och det är 46 år sedan vi införde 40 timmars arbetsvecka. Sverige är idag många gånger rikare och mer utvecklat än vad vi var för 98 år sedan när 8 timmarsdagen infördes, därför är det hög tid att sänka arbetstiden och införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Sex timmars arbetsdag minskar stressen och utslitningen för alla med arbete och ger möjlighet till jobb och försörjning åt de hundratusentals människor som idag är arbetslösa. En arbetstidsförkortning ökar möjligheten för både kvinnor och män att hinna med barn, familj, samhällsengagemang och den personliga utveckling. Dessutom innebär en sänkning av den generella arbetstiden en bra och välbehövlig överföring av samhällets resurser från de få till de många, från kapitalisternas vinster till arbetstagarnas löner.

Kommunistiska Partiet är för varje förbättring av arbetares livsvillkor och varje steg i riktning mot en generell sänkning till sex timmars arbetsdag. Vi anser att den offentliga sektorn måste gå i spetsen. I varje kommun och varje landsting/region bör de arbetsplatser med störst behov av en arbetstidssänkning ta första steget. Det finns ett antal arbetsplatser runt om i vårt land som infört sex timmars arbetsdag och erfarenheterna från dessa arbetsplatser är mycket goda. Stressen och arbetsskadorna har minskat, man har fått tid över till annat och man har kunnat anställa fler personer.

Kom med i vårt kampanjarbete du också! Läs mer här.

Här kan du se ett litet filmklipp från Växjöavdelningen om bakgrunden till denna fråga och varför arbetet för en sänkning av arbetstiden är ett revolutionärt krav.

 Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!