Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Bygg först bort bostadskön innan ett nytt kommunhus byggs!

Publicerad i Smålandsposten 170206

Förslaget till nytt kommunhus har väckt reaktioner, vilket är bra; vi behöver engagerade medborgare som deltar i det offentliga samtalet. Många har synpunkter på arkitekturen men jag reagerar främst på de styrandes inställning till detta nya kommunhus. Varför kallas det för stadshus och inte kommunhus?

Växjös ledande politiker har gjort det till ett självändamål att Växjö ska ha 100 000 invånare men man verkar inte avse kommunen som helhet utan just själva staden. Vi ser ett ensidigt fokus på Växjö som stad, ytterst sällan talar man från kommunledningens sida om hur Gemla, Lammhult, Rottne, Braås, Åryd, Ingelstad och andra tätorter ska utvecklas. Bostadsbristen i vår kommun är skriande, det byggs en del men i stort sett bara bostadsrätter och det inne i Växjö. Men en levande kommun kräver att man satsar på kommunens samtliga orter. Det är betydligt lättare och bättre att bygga utanför Växjö eftersom staden begränsas av sjöar och annan topografi.

Växjö har under lång tid varit en trivsam mindre stad med en levande stadskärna, så är det tyvärr inte längre. Mycket av handeln har flyttat ut till det uttryckslösa Grand Samarkand och Växjö centrum sprudlar inte längre av liv och rörelse, vår stad har blivit mer opersonlig och litet tråkigare. Till detta kommer det förändrande byggandet med högre bebyggelse och en förtätad stad.

Ett skevt fokus på Växjö stad är inte önskvärt utan en långsiktig klimatsmart samhällsbyggnad kräver att man värnar och utökar grönområdena inne i Växjö, att man inte luckrar upp och försämrar strandskyddet samt att man ser kommunen som en helhet. 100 000 invånare i Växjö tätort kan inte vara ett självändamål, därför behöver vi inte ett stadshus. Kanske behöver vi ett nytt kommunhus men först måste bostadskön byggas bort.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!