Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kubas sjukvård är ett föredöme

Svar till Nils Fransson SMP 161207 – publicerat i SMP 161219

Det är en omöjlig uppgift att övertyga liberaler om framgångar i socialistiska länder och vill Nils Fransson blunda för de landvinningar som Kuba anförda av Fidel Castro uppnått är det upp till honom. Vid Ebolaepidemin i Västafrika för två år sedan var Kuba det land som skickade överlägset flest läkare för att bekämpa smittan. För detta arbete prisades de världen över, bl.a av WHO och FN-chefen, som också framhöll Kuba som en förebild på hälsoområdet. Vid jordbävningskatastrofen på Haiti 2010 var de kubanska läkarna först på plats och spelade en avgörande roll för att lindra katastrofens verkningar och förhindra smittspridning, bl.a. donerade detta fattiga land 400 000 stelkrampsvaccinationer. Även här prisades de kubanska insatserna av WHO. Vid jordbävningen i Pakistan 2005 skickade Kuba 32 fältsjukhus och Pakistans president tackade Fidel Castro personligen för all hjälp de fick vid denna katastrof. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har Kuba tagit hand om tretusen skadade barn och ungdomar, som behandlats medicinskt och fått vistas i en hälsosam miljö. Detta världsunika vård- och rehabiliteringsprogram pågick fram till 2011 och undertecknad har personligen besökt sjukhusområdet i utkanten av Havanna. Brittiska BBC anger att Kubas medicinska personal utomlands uppgår till fler än 50 000 i 66 länder.

För liberalen Fransson är detta ett dåligt föredöme, för världens fattiga är det verkligen inte så utan det ger dem hopp som visar att en bättre och solidarisk värld är fullt möjligt. I Sverige hör vi allt oftare talas om vårdköer och brister inom vården. På Kuba sätter man i stället behoven i centrum och man är beredd att dela med sig av erfarenheterna, trots USA:s 54-åriga olagliga blockad mot Kuba som kostat landet ofattbara 1200 miljarder dollar. I stället för att ständigt försöka misstänkliggöra Kuba och deras system borde Nils Fransson visa omdöme och läsa på om landet och det sociala system som är en förebild för miljontals fattiga och förtryckta världen över.

Jag rekommenderar boken ”Hälsa åt alla – Kubas hälsovård och hälsoinsatser i världen” som finns gratis att ladda ned på Svenska-Kubanska Föreningens webbplats. Likaså kan den kubanska grundlagen laddas ned gratis, även den översatt. Den omdömesgille kommer sedan aldrig få för sig att kalla Fidel Castro en diktator, därtill är historien tydlig.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!