Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Ett extremt land – bara Sverige låter kapitalisterna härja fritt i skolan

Ännu ett sommarlov är slut och ännu en hösttermin med förväntansfulla har tagit sin början. Men denna terminsstart verkar på många ställen varit mer turbulent än tidigare. Rekordmånga elever kombinerat med färre utbildningsplatser har skapat en kaotisk situation på många antagningsenheter till gymnasiet och ett ökande antal elever har denna höst stått helt utan en gymnasieplats trots att de är behöriga. I t.ex. Stockholm var det ännu en vecka in på terminen fullt på alla högskoleförberedande program och drygt 100 elever stod helt utan gymnasieplats.

På många skolor byggs nya paviljonger för att få plats med extra klasser. I Stockholms skolor var paviljongerna tänkta för nyanlända men nu får de härbärgera vanliga klasser. Följderna summeras bra av en av stadens gymnasiechefer: ”Vi får trycka in lite fler elever än vi har plats för under hösten. Det kommer att bli tajtare scheman, längre skoldagar och fler håltimmar”.

Orsaken till den uppkomna situationen stavas friskolesystemet och det fria skolvalet. Den segregerade svenska skolan är sedan flera år på plats och nu kommer alltfler kvitton på det som alla vi friskolemotståndare varnat för. I konkurrensens namn slimmas organisationerna, skolor slås ut och de mest resursstarka eleverna plockar tillsammans med hugade riskkapitalister russinen ur kakan.

Förra året nådde sju svenska friskolekoncerner upp till en omsättning på över 400 miljoner kr. De sju koncernernas totala omsättning var 13 miljarder, en ökning med närmare 50% på två år. Nu går fler än 90 000 elever i någon av koncernernas 492 skolor. Under samma period ökade koncernernas rörelsevinst med 56 % och uppgick till hela 985 000 000 kronor, alltså nästan 8% av omsättningen. Det är uppenbarligen en god affär för kapitalet att driva skolor i Sverige, och riskfritt. För sedan Chile beslutat att avskaffa systemet med vinstdrivande skattefinansierade skolor kvarstår endast Sverige i hela världen som garanterar kapitalisterna denna trygga marknad. Denna miljard som de sju friskolekoncernerna plockat ut i vinst är pengar som de tagit bort från undervisningen och eleverna. För att kunna göra vinst på våra skattepengar standardiserar friskolorna utbildningen. Mest pengar finns att tjäna på att anställa färre lärare. Skolverkets statistik visar att lärartätheten är lägre i friskolor jämfört med kommunala skolor. I fristående gymnasieskolor går det till 13,8 elever på varje lärare, jämfört med 11,4 i kommunala gymnasieskolor. I de vinstdrivna koncernerna är lärartätheten ännu lägre. AcadeMedia är den tveklöst största friskolekoncernen. De ägs av riskkapitalbolaget EQT och är börsintroducerade. På deras gymnasieskolor går det i snitt 15,1 elever på varje lärare. Förklaringen till deras vinst förra året på 596 miljoner kr ter sig tämligen uppenbar; färre lärare ger högre vinster. De sju största koncernernas vinst på 985 miljoner motsvarar lönekostnaden för 1840 heltidsanställda lärare. Det är inte konstigt att jag hör allt fler kollegor som känner stress, press och uppgivenhet inför utvecklingen. Men i eländet finns en ljusning, vi kan ju lära av Chile och avskaffa de vinstdrivande skolorna samtidigt som vi borde passa på att införa en statlig enhetsskola. Först då kan vi garantera alla ungdomar en likvärdig utbildning med kunskap och bildning i fokus.

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!