Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

EU är dyrt och skapa orättvisor

Publicerad i SMP 160715

Gunnar Nordmark anklagar oss för att vilja vilseleda om EU och våra avgifter till EU. Det är ett magstarkt och felaktigt påstående. Den svenska medlemsavgiften till EU var förra året rekordhöga 44,2 miljarder kronor. Sveriges avgift till EU ökar för varje år, förra årets rekordsumma var till exempel närmare 14 miljarder mer än vad vi betalade år 2010, en ökning med hela 45,4 % på fem år. Det märkliga är att vår regering i sin budget varje år räknar med en betydligt lägre avgift och det är denna prognos som Nordmark tar till intäkt för sitt angrepp på oss. Även för 2015 budgeterade regeringen för en EU-avgift på 32 miljarder men slutnotan blev alltså 44 miljarder och så kommer det med största sannolikhet att bli även för 2016, så frågan är vem som vilseleder, vi eller Nordmark/regeringen? Alla siffror här baseras på riksdagens EU-upplysning.‬

‪Nordmark framhåller enbart positiva saker med EU och hänvisar till exporten till EU:s inre marknad, men världen är större än 28 länder (som snart alltså är 27). EU har byggt upp murar mot omvärlden och dessa håller tillbaka utvecklingen i fattiga länder och bidrar till en orättvis världsordning. EU:s fria rörligheter fungerar som lönedumpande och håller ned löneutvecklingen för vanligt folk. Även de fackliga rättigheterna urholkas och försämras. I Sverige har vi fått känna på denna negativa utveckling i kölvattnet av Vaxholmsdomen där svenska kollektivavtal och strejkrätten inskränks. EU är ett projekt för storfinansen och kapitalet. Vanligt folk förlorar när välfärden skärs ned och arbetslösheten ökar. Detta har det brittiska folket insett och därför röstade de för Brexit. Vi är övertygade om att även fler svenskar kommer inse de negativa konsekvenserna och de höga kostnaderna om vi också tillåts ha samma genomlysning av EU-medlemskapet som de i Storbritannien. Det kommer öppna upp för en Swexit. Kravet på en folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet är i dag ännu större än vid vårt förra inlägg som skrevs före Brexit. Tycker inte även Gunnar Nordmark att svenska folket borde få säga sitt och utvärdera dryga 20 år av EU-medlemskap eller motsätter han sig folkligt inflytande och möjligheter till att kunna påverka?‬

Joel Sandström, Gabriela Inostroza
Kommunistiska Partiet VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!