Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Joel Sandströms tal vid Röd Front i Växjö 2016

Vänsterpolitik handlar inte om att brygga överenskommelser med borgarna, med näringslivet eller med deras funktionärer. I Växjö har vi sett hur den förmenta vänstern och högern sugs ihop till en enhet i den allmänna praktiken och i opposition bara när det är dags att samla politiska poäng. Vi har sett hur Vänsterpartiets politiska företrädare vacklar inför ideologiska frågor, såsom EU-medlemskapet eller inför de imperialistiska krigen som man sedan invasionen av Libyen 2011 först försiktigt och sedan oreserverat har slutit upp bakom.

Pär Johansson som ska prata efter mig kommer ta upp detta så jag ska inte gå in närmare på saken just nu. Men detta är frågor som kräver tydliga politiska linjer, och där det inte duger att vackla i rädsla för vad det övriga politiska spektret kan tänkas tycka om de egna besluten. Man spär på en ytlig oenighet i valkampanjer eller när det så passar, precis som SD gör när partiet utger sig för att vara i politisk opposition samtidigt som det för en högborgerlig politisk linje som är precis likställd med den övriga högerns.

Ett tydligt exempel på den parlamentera oärligheten är hur Miljöpartiet i Växjö i den senaste valkampanjen marknadsförde sig som ideologiska motståndare till utförsäljningar av allmännyttan. Detta bara för att sedan utan en enda min av skam sluta upp bakom borgaralliansen i utförsäljningen av över 2000 kommunala hyresrätter i vår stad. Man gjorde detta fullt medvetna om att hela 86% av partiets medlemmar skulle bestrida ett sådant beslut om de hade blivit tillfrågade. Detta enligt en undersökning av Smålandsposten år 2014. I samma undersökning angav endast 23% av de tillfrågade Växjöborna att de var för den här typen av utförsäljningar. Trots detta bet Miljöpartiet i högerns betsel och drev igenom den borgerliga attacken mot hyresgästerna, med tidigare nederlag i samma fråga som en följd av folkliga protester färskt i minnet.

När studenterna protesterade och stoppade en liknande utförsäljning på campus uttalade sig det moderata högdjuret Bo Frank offentligt att man skulle ta nya tag för att sälja ut studenternas bostäder när dessa lugnat ner sig. Den antidemokratiska bockfoten sticker fram varje gång den brokiga skaran nyliberaler gör en offensiv mot kommunens invånare. Man ska inte tro att den nyligen klubbade utförsäljningen är en enskild händelse, vilket Bo Franks föraktfulla och cyniska uttalande tydligt markerar, utan det är frågan om en politisk krigföring som det nyliberala etablissemanget driver mot invånarna i vår kommun.

Naturligtvis frågar inte de fundamentalistiska marknadsdogmatikerna efter kommuninvånarnas åsikter i den här typen av frågor. Det hade bara inneburit att de hade mött ett oönskat motstånd från oss som bor i kommunen. Däremot har de lärt sig att det gäller att hemlighålla och så snabbt som möjligt fatta besluten för att inte missnöjda kommuninvånare ska hinna reagera och mobilisera protester. Det är oss kommunister de angriper för att vara motståndare till demokrati, och det var vi kommunister som förordade en kommunal folkomröstning i frågan.

Tydliggörande för hur ansträngda de borgerligt ideologiska blåsbälgarna pustar och frustar är kritiken som haglade mot Hyresgästföreningen när denna arbetade för ett bevarande av hyresrätterna. Det var återigen högern som angrep föreningen för att sprida vänsterpropaganda i frågan. En sådan sak som att det skulle vara någonting märkligt i att en förening för hyresgäster tar ställning för bevarandet av hyresrätten som boendeform är minst sagt uppseendeväckande. Ändå backade föreningen i frågan, efter hårda stridigheter inom dess ledning. En Hyresgästförening som inte vill bevara hyresrätten kan naturligtvis likställas med nykterhetsföreningar som inte vill arbeta för ett drogfritt Sverige.

Exemplet är ett av många, och det belyser ett av de vapen som högern har till sitt förfogande i sin verktygslåda, nämligen uppfattningen att man ska överlåta politiken till proffstyckarna i kommunhuset. Det vill säga dem själva. Demokrati för dessa damer och herrar innebär att vanliga människor ska hålla tyst och foga sig efter den lilla minoritetens nycker.

Samma förfaringssätt ser vi i nästa politiska offensiv, där borgarna, återigen med stöd av det genomfalska Miljöpartiet angriper våra barn i sina förskolor såväl som våra äldre i sina boenden. Utan att fråga invånarna i kommunen har samma politiska etablissemang beslutat låta 29 tillagningskök att försvinna från äldreboendena och förskolorna i Växjö. Utan att undersöka om det verkligen stämmer utgår man från att det går att spara pengar på våra barn genom att servera dem sämre mat som dessutom dagligen måste köras ut till verksamheterna med lastfordon.

Man kan inte mer än att skaka på huvudet över hur Miljöpartiet praktiserar sin miljöpolitik. Besparingsivern och utförsäljningshysterin som driver kommunpolitikerna verkar dock endast beröra välfärden, och inte dem själva. Minns hur dessa bjässar förra året beslutade höja sin egen lön med 10 000 kronor för den fantastiska politik de tycker att de för åt oss som lever i kommunen.

Vi kommunister sätter oss som vanligt på tvären mot detta, och förordar istället att politiker på alla nivåer ska tjäna som vanliga människor, och avlönas med en genomsnittlig arbetarlön. Våra egna företrädare tillåts inte tjäna pengar på sitt engagemang och våra anställda får inte tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön. Vi förordar att politiska representanter som inte längre förespråkar befolkningen ska kunna avsättas även under pågående mandatperiod. Vi är nämligen övertygade om att ett samhälle som styrs av samhällets arbetande befolkning blir ett sundare och friskare samhälle. Politiker ska foga sig för befolkningen – Inte tvärt om. Vi vet att marknadskrafterna är oförmögna och omotiverade att tillgodose de samhälleliga behoven.

Vänsterpolitik handlar som sagt inte om att brygga överenskommelser med borgarna, så som reformisterna gör. Vi vet att arbetarklassen aldrig tidigare har, och aldrig någonsin kan tillkämpa sig några som helst rättigheter genom att slicka borgarnas stövlar. Borgarna, med de politiska ämbetsmännen, inte minst i Växjö har länge nog utövat en så gott som obehindrad kamp mot oss. Det är som vi har konstaterat en ideologisk och politisk krigföring. En medveten klasskamp från höger.

Det är hög tid att slå tillbaka. Visa borgarna att det finns ett motstånd, att det finns modiga människor bland arbetarmassorna, att vi har ryggrad och framtidstro och att vi är beredda att kämpa för den framtiden. Det är bara tillsammans vi kan bygga och stärka en ny, frisk och okorrumperad arbetarrörelse.

Kommunistiska Partiet bygger just nu ut och bildar nya avdelningar runt om i landet, men vi behöver bli ännu fler och ännu starkare. Vi behöver bli fler som vill ha och kräver en förändring. Hjälp till i arbetet för arbetarpolitik och socialism genom att närma dig det Kommunistiska Partiet!

Den reformistiska vägen har som vi gång på gång sett gjort bankrutt. Fjäsket för överklassen har ersatts med en renodlad politisk enighet. Det duger inte, och den enda vägen för oss som vill föra fram arbetarpolitik är klasskampens väg – inte samförståndets. Det enda sättet att förbättra våra villkor är att tvinga fram våra gemensamma klassintressen av vår egen kraft. Så res dig upp för en värdig framtid, för en bättre värld och för socialismen!

Framtiden tillhör socialismen!
Framtiden tillhör kommunismen!
Röd Front!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!