Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Folkomrösta om utförsäljningen av kommunens lägenheter

Planerna från borgerligt håll att sälja ut fler än 2000 kommunala lägenheter i Växjö måste beskrivas som en ideologisk krigsförklaring mot allmännyttan. Omfattningen och tempot är uppseendeväckande. Det är bara några år sedan utförsäljningen av 1000 lägenheter stoppades och att nu återkomma med en fördubblad försäljning visar på respektlöshet. Att en utförsäljning varit på gång har varit känt under lång tid men när oroliga hyresgäster sökt svar på frågan om just de kommer att drabbas har det varit tystnad och locket på. När man slutligen avslöjar vilka områden som ska privatiseras ska beslutet tas med en ynka månad från idé till beslut. Man måste fråga sig varför denna brådska plötsligt är befogad? Tempot kan inte tolkas på annat sätt än att man är rädd för de boendes protester. Man vill forcera fram ett beslut och ställa kommunens invånare för fullbordat faktum.

Idag kännetecknas bostadsmarknaden av alltfler skojare som ser sin chans att sko sig på den havererade bostadspolitiken. De kapitalister som ser som främsta affärsidé att för en billig peng köpa upp allmännyttiga hyreshus för att sedan plocka ut så mycket pengar som möjligt från hyresgästerna utan att lägga en krona på renovering eller underhåll kallas slumvärdar. Så har vi begåvats med ännu ett nytt ord i kölvattnet av den borgerliga politiken.

Hyresgäster vill ha stabila och pålitliga ägare, därför väljer många aktivt en kommunal hyresvärd. Innan ett beslut om utförsäljning kan tas bör man fråga de berörda vad de anser. Vill de säljas? Om de inte vill det, kommer då kommunen att erbjuda dem ett likvärdigt boende i en annan kommunal lägenhet?

Borgaralliansens argumentation till utförsäljningen är minst sagt ihålig. Man anger att man vill ha ”bättre dynamik på hyresmarknaden i Växjö” men vari denna dynamik skulle bestå eller hur den uppkommer till följd av 2069 sålda lägenheter förklarar man inte. Det andra argumentet är lika luddigt, man talar om ”att frigöra kapital och för att kunna fortsätta leda bostadsbyggandet i regionen”. Hur man kan tala om ett ledande byggande i vår kommun är en gåta. Sedan 2008 har endast 382 kommunala hyresrätter byggts och inga studentlägenheter har uppförts efter 2005. Det är inte konstigt att Växjö kommun har en gigantisk bostadsbrist med ett så litet byggande. Det är inte utförsäljning av allmännyttan som behövs utan nybyggnation av hyresrätter.

Bakgrunden till utförsäljningen av allmännyttan är en ideologisk strävan att införa marknadshyror, att Miljöpartiet är med på detta och nu aktivt arbetar för en segregerad bostadsmarknad är bedrövligt. Men om utförsäljningspartierna verkligen tror på sina idéer och att man med goda argument vill övertyga kommuninvånarna om att en mindre allmännytta är bra och att det minskar bostadsbristen borde man utlysa en kommunal folkomröstning. Så viktig och så betydelsefull är denna fråga. Får kommuninvånarna inte säga sitt om detta är det ett demokratiskt hån!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!