Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Toppstyrning och vag information

Publicerad i Proletären nr 5 – 2016

Linn Liljedahl och Anders Johansson är studenter och bor i ett av de områden som kommer att säljas ut. I veckan deltog de i ett av de informationsmöten som kommunen i all hast ordnat.

– Vi fick samlas i Växjöbostäders reception! De borde åtminstone ha ordnat en möteslokal åt oss, säger Linn Liljedahl.

Hon berättar att mötet karaktäriserades av kritik från hyresgästerna och brist på klara besked från kommunens utsända representanter. Egentligen gavs inte mycket mer information än att hyresgästerna inte ska kastas huvudstupa ut ur sina hem.

– Det var lite rörigt. Växjöbostäder och kommunen visste inte helt vad den andra parten hade sagt.

Folkliga protester har tidigare stoppat liknande angrepp på allmännyttan. Linn Liljedahl och Anders Johansson tror att den redan pågående namninsamlingen mot utförsäljningen möjligen kan påverka politikerna, men att det krävs stor aktivitet för att hinna få ihop tillräckligt många underskrifter innan klubban faller den 16 februari.

– Beslutet tas utan att vi hyresgäster rådfrågats. Det hela har dessutom gått väldigt fort, säger Linn Liljedahl.

Hon och Anders Johansson tycker att informationen från kommunen har varit vag och svårtolkad. Mycket tyder på att kommunen medvetet och in i det sista låtit bli att informera om vilka områden som kommer att omfattas av högeralliansens och Miljöpartiets beslut just för att motverka en demokratiserande mobilisering av protester bland de drabbade hyresgästerna. Många av lägenheterna har länge utsatts för bristfälligt underhåll och det är uppenbart att det kommunala bostadsbolaget vill överlåta nödvändigt underhåll och renovering till köparen.

– Jag skulle få min ommålning av lägenheten i augusti förra året, men det hände ingenting. Nu förstår jag varför, berättar Linn Liljedahl.

Den nya ägaren kan antingen lämna lägenheterna till fortsatt förfall och tjäna pengar på det, eller så går det att utföra standardhöjande renoveringar som i sin tur leder till ett välkänt kryphål i Hyresgästföreningens överenskommelse vad gäller hyrestak. Eftersom det i sådana fall inte handlar om att åtgärda förslitningsskador utan om generella höjningar av lägenhetsstandarden kan den nya hyresvärden nästintill obehindrat framtvinga hyrespåslag, detta alldeles oberoende av kommunens uttalande om att en hyreshöjning inte kommer att ske. Exempel på förfarandet kan hämtas från runtom hela landet.

Joel SandströmPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!