Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Lärorikt möte om kapitalismens natur

Onsdag 18 november besökte nationalekonomen Bertil Kilner Växjö och berättade  på ett initierat sätt om kapitalismens problem. Bertil gick bl.a. igenom varför det finns arbetslöshet, hur kapitalismen fungerar i förhållande till miljön, hur USA kan upprätthålla sin makt med hjälp av dollarn och varför NATO-frågan idag är en ödesfråga, då kapitalismens strävan efter största möjliga vinst skapar motsättningar och leder till krig.
Frågan om varför kapitalismen skapar sådana klyftor är inte en moralisk fråga utan den är en del kapitalismens natur, den fungerar så i sin strävan efter vinstmaximering.
En reformerad kapitalism eller en kapitalism ”med mänskligt ansikte” finns inte. Bertil Kilner avslutade kvällen med att läsa en text av Albert Einstein, som sa  att kapitalismen måste ersättas med socialism.

En kurva som visar hur kapitalisternas vinst i förhållande till investeringarna ständigt tenderar att minska. Då försöker kapitalisterna vinstmaximera genom att sänka andra kostnader, inte minst arbetarnas löner.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!