Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Stor uppslutning i demonstration mot NATO

Lördag 5 december tågade närmare 100 växjöbor i regn och rusk mot NATO och värdlandsavtalet. Demonstrationen gick från vattentorget till Speakers corner och anordnades av ”Kronoberg För Fred och Alliansfrihet (KFA). På Speakers corner hölls tre tal varav ett av Linn Liljedahl från vår partiavdelning.

När krigshetsen breder ut sig i vårt land och mörka krafter vill driva in Sverige som medlem i krigsalliansen NATO är det glädjande att så många trotsar vinterkylan och går ut på gatorna för att visa vad de tycker. Just nu pågår en landsomfattande namninsamlingskampanj som kräver att vi säger nej till att Sverige ingår det s.k. värdlandsavtalet med NATO, under demonstrationen samlades det in många namn i denna kampanj och vi i kommunistiska Partiet kommer fortsätta samla in namn under vintern och våren.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!