Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Namninsamling – nej till värdlandsavtalet med NATO

Mörka krafter vill driva in Sverige i krigsalliansen NATO. På flera ställen runt om i landet har det bildats fredsgrupper som arbetar mot dessa planer, bl.a. här i Växjö har KFA bildats (Kronobergare för alliansfrihet). På riksplanet har ”Aktionsgruppen mot NATO” bildats och de bedriver en namninsamlingskampanj för att Sveriges riksdag till våren INTE ska underteckna det så kallade värdlandsavtalet med NATO.

Vi Kommunistiska Partiet hjälper till i denna namninsamlingskampanj och vi har med dessa insamlingslistor vid våra aktiviteter, då kan du underteckna uppropet nedan så skickar vi in namnen till initiativtagarna.

Upprop mot Sveriges värdlandsavtal med NATO
Om värdlandsavtalet godkännes tar Sverige ett stort steg närmare NATO-medlemskap. Avtalet innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige. Militäralliansen kan dessutom ”föreslå” att man skall börja bedriva operationer mot tredje land från svenskt territorium. Avtalet är undertecknat av den förra regeringen 2014 men det måste godkännas av riksdagen innan det börjar gälla. Det väntas ske på våren 2016 då förslaget läggs fram för Riksdagen. Då skall värdlandsavtalet och alla ändringar av lagstiftningen som hör till godkännas i ett svep. Det är viktigt att slå vakt om Sveriges alliansfrihet som syftar till neutralitet i krig. Vi som skrivit under detta upprop kräver att varken avtal eller lagändringar skall godkännas. Sverige ska inte föras närmare NATO medlemskap.

Nej till NATO:s upprop mot värdlandsavtalet pågår fram till sommaren 2016. Därefter kommer de att uppvakta Riksdagen och visa hur många som motsätter sig deras planer.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!