Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Fredsvänner måste värna alliansfriheten

Svar till Jan Hyltén-Cavallius & Lars O Nordmark SMP150826

I 200 år har Sverige klarat sig undan krigets elände. Framgångsreceptet har varit alliansfrihet i fredstid och neutralitet i krigstid och detta har varit en viktig orsak till det svenska välståndet. Nu dyker det upp alltfler mörkerkrafter som vill få in Sverige på en annan väg, en mycket farlig väg, man vill driva in Sverige i NATO. Svenska folket är med rätta mycket negativa till ett svenskt NATO-medlemskap och NATO-anhängarnas strategi är därför att driva in Sverige i denna krigsallians genom att skrämmas med Ryssland och det hot de påstås utgöra för vårt land. Detta märks tydligt i Jan Hyltén-Cavallius och Lars O Nordmarks inlägg på denna sida. De anger siffror för Rysslands militärbudget men man skriver givetvis inget om att USA:s militärbudget är mer än sju gånger högre är Rysslands. SIPRI anger Rysslands militärbudget till 84 miljarder dollar och USA:s till 610 miljarder dollar.

Hotet mot Sverige och världen ligger inte i att Ryssland satsar på sitt försvar utan det ligger i västvärldens arroganta syn på andra. Den som inte vill ta mig på orden kanske kan ta USA:s förre biträdande finansminister på orden. Paul Craig Roberts satt i Ronald Reagans administration och han kommenterade häromveckan den europeiska flyktingkrisen med orden: ”Europeiska regeringar och deras ovetande befolkning bär själva ansvaret för flyktingproblemet. I 14 år har Europa stöttat Washingtons aggressiva militarism som har mördat och fördrivit miljoner människor som aldrig lyft ett finger mot Washington. Ödeläggelsen av hela länder som Irak, Libyen och Afghanistan – och nu Syrien och Jemen, och USA:s fortsatta slakt på pakistanier i nära samförstånd med en korrupt och förrädisk pakistansk regering, har skapat ett flyktingproblem som aningslösa européer har dragit på sig själva”.

Den tragedi och den flyktingkris vi just nu ser i Mellanöstern, Nordafrika och södra Europa är skapad av Västvärlden och dess militärallians NATO. Alla fredsälskande och humanistiskt sinnade människor gör bäst i att bekämpa upprustningshetsen och ta avstånd från NATO.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!