Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Höjda politikerlöner skapar förakt och klyftor

Publicerad i SMP 150515

Klyftan mellan politikerna och vanligt folk blir allt större och man undrar om inte våra lokalpolitiker vill ha det just så, för hur ska man annars förstå deras beslut om att höja sina egna löner med 10 000 kr i månaden. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag, men våra politiker verkar snarare se det som ett belöningsuppdrag. Med förvåning kunde vi förra veckan läsa Åsa Karlsson Björkmarkers utspel om att Bo Frank borde tjäna mest i hela kommunen. Argumenten för detta är svåra att förstå; ofta talar man om stort ansvar, men vari detta stora ansvar skulle ligga säger man inte. Ansvar har alla de underbetalda vårdbiträdena i kommunen som tar hand om gamla och sjuka, detta även under natten när Frank och Björkmarker sover sin ansvarsfulla sömn. Ansvar har alla stressade pedagoger som passar våra barn och senare lär dem läsa, skriva och räkna. Ansvar är att bl.a. se till att förskolepersonalen får sina arbetskläder bekostade av arbetsgivaren eller att kommunens deltidsarbetande erbjuds heltid. Det är hit våra skattepengar borde gå, inte till att berika Bo Frank och hans kollegor.

Under 1960-talet var riksdagsledamöternas löner knutna till gymnasielärarnas löner, de skulle tjäna lika mycket. Idag går det två lärarlöner på en riksdagsledamots lön och det går 2,5 lärarlön på Bo Franks lön. Vi skulle väl alla gärna vilja ha ett system där vi sätter vår egen lön. Varför ska detta vara förbehållet politiker? Men alla inser att det inte är hållbart. Ett system där man dikterar sina egna villkor hör till enväldets tid och är ovärdigt ett modernt samhälle. Politikerna borde i stället leva under samma villkor som de som valt dem och Växjö kommun borde inför det system som mina partikamrater initierat i Lysekils kommun; att lokalpolitikernas löneutveckling ska knytas till löneutvecklingen för kommunens kommunalare. Till detta borde man införa ett system där de förtroendevaldas löner uppgår till snittet av de kommunanställdas löner. Först då kan politikerna erhålla ett folkligt förtroende. Först då visar de att de kan ta ansvar och först då kan vi börja tala om lika villkor. Nu talar vi tyvärr bara om förakt, klyftor och envälde.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!