Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Enronkonkursen drabbar pensionärer

Publicerad i SMP 020328

Konkursen för amerikanska Enron i december förra året är inte bara världens största företagskonkurs, utan den är också en varningsklocka om det svenska pensionssystemets orimligheter. Med skrotandet av det gamla ATP-systemet fördes våra pensionspengar över till börsen. Alla skulle vi trygga vår ålderdom genom spekulation och lotteriförhoppningar. Den största förvaltaren av svenska folkets pensionspengar är AP-fonderna. Förra året ändrades reglerna för AP-fonderna. Fram till dess hade man placerat 69 procent i obligationer och 31 procent i aktier. Under 2001 ändrades förhållande till 40 procent i obligationer och 60 i aktier. Första, andra, tredje och sjunde AP-fonden satsade då stora pengar i Enron, där mutor och annat ekonomisk fiffel har förekommit i stor skala. Sammanlagt har Sveriges pensionärer förlorat 278,5 miljoner kronor på Enronkraschen och de ändrade reglerna. Ett system som utlämnar framtida pensionärer till lotteri och pyramidspel är förkastligt, omänskligt och djupt orättvist. Vet då också att Stockholmsbörsen de senaste två åren tappat nästan halva sitt värde från 4600 miljarder kronor till 2600 miljarder idag. Slutsatsen är given; riv upp det nya pensionssystem och återinför ATP!

Jan-Åke Karlsson
KPML(r)-VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!