Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Offentligt möte – Nej till svenskt NATO-medlemskap

Den nybildade föreningen ”Kronoberg för Fred och Alliansfrihet” (KFA) vill slå vakt om Sveriges alliansfrihet och verka för fred och en rättvis världsordning mot krig och stormaktspolitik. Därför ordnas detta möte som syftar till att skapa diskussion om alliansfrihetens vara eller icke-vara i en tid då Sverige genom bland annat värdlandsavtalet medvetet skjuts allt närmare ett NATO-medlemskap, men vad skulle detta innebära och är det önskvärt?

Inbjuden talare är förre talmannen, justitieministern och försvarsministern Thage G. Peterson (S)

Tage G Peterson talar

Onsdag 15 april
kl 18.30
Sigfridssalen, IOGT-NTO
(vid Vattentorget)

Arrangör: Kronoberg för Fred och Alliansfrihet i samarbete med FIB, ABF, IOGT-NTO, Vänsterpartiet, SSU, Kommunistiska Partiet, Svenska Freds och IKFF

Välkomna till ett intressant och viktigt möte!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!