Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

En svensk industripolitik behövs

Publicerad i SMP 020206 med vissa ändringar gjorda av deras redaktion.

I SMP 020118 skriver Martin Tunström om däckfabriken i Gislaved och hur EU-bidrag medverkat till nedläggningsbeslutet. Enligt MT kan slutsatsen av detta inte bli någon annan än att ”anslagen till dylika verksamheter måste sänkas rejält”. Är detta verkligen den riktiga slutsatsen i fallet däckfabriken i Gislaved? Nej! Bakom beslutet att lägga ner gislavedsfabriken döljer sig tysk nationalism, kapitalistisk profithunger och det antidemokratiska EU-projektet. Sedan tyska Continental köpte gislavedsfabriken 1992 har den successivt plundrats på sina tillgångar av de tyska ägarna. Man har bl.a. tvingats överföra s.k. koncernbidrag på 235 miljoner från Gislaved till Hannover, utvecklingsavdelningen för vinterdäck flyttades till Tyskland redan 1994 och nu lägger man beslag på varumärket ”Gislaved” fullt ut. Allt tal om att flytta produktionen till låglöneländer är falskt. Det världsledande vinterdäcket ”Gislaved Frost” ska i fortsättningen tillverkas i Tyskland med lönekostnader som är 20% högre än i Sverige och Gislaved. Bakom detta beslut ligger nationell tysk arbetsmarknadspolitik. Det är bättre att lägga ner utomlands än i koncernens hemland, då riskerar man inte en inrikespolitisk storm eller att stöta sig med den tyska socialdemokratin. Förbundskansler Gerhard Schröder är sedan gammalt med i Continentals ägarbild. Han har suttit i Volkswagens styrelse, ett företag som är intimt lierat med Continental och Deutche Bank. Till saken hör att gislavedfabriken under 1990-talet har varit extremt lönsamt och i flera avseenden världsledande, inte minst på miljösidan. Under hela 1990-talet uppgick vinstens andel av försäljningen i Gislaved till 8,6%, vilket är en mycket hög siffra. Övriga koncernen hade under samma period 4,6% Dessa siffror kan jämföras med periodens guldkalv Ericsson vars vinstandel stannar på 6,1%. De däck som tillverkas i Gislaved är världens enda giftfria bildäck. Som enda däckfabrik i världen har man lyckats ersätta de cancerframkallande HA-oljorna med miljövänlig MES-olja. Dessa miljövänliga däck kommer nu helt att försvinna från marknaden då övriga fabriker inom Continentalkoncernen inte har förmåga att producera den här typen av däck. Varje år sprids 15000 ton olja ut via gummipartiklar till miljön i Sverige. Genom EU:s högerpolitik och företagets profithunger får nu miljön i Sverige och övriga Europa fortsätta ta emot cancerframkallande ämnen. Vem som än granskar beslutet att lägga ner däckfabriken i Gislaved finner att det inte finns någon som helst saklig grund för att lägga ner fabriken; ingen miljömässig, ingen marknadsekonomisk och absolut ingen samhällsekonomisk. Alla krafter måste uppbringas för att säkra fortsatt produktion i Gislaved, alla krafter måste till för att rädda de 774 jobben i Gislaved. Här måste krav ställas på företaget, här måste det orimliga i EU-politiken bekämpas och här måste Sveriges regering agera. Om företaget inte vill fortsätta driva produktion i Gislaved måste regeringen gå in och garantera fortsatt drift. Näringsminister Rosengren måste bedriva en aktiv svensk industripolitik och garantera jobben i Gislaved. Miljöminister Larsson måste säkra den samhällsnyttiga produktionen av miljövänliga bildäck. Hela regeringen måste agera för full sysselsättning och en levande svensk industri och inte bara till stöd för storkapitalet som när staten går in och hjälper Wallenberg att sälja sina JAS-plan utomlands. MT:s analys och slutsats av nedläggninghotet mot Gislaved är att regionalstöd är förkastligt. Bakgrunden till nedläggningshotet i Gislaved visar dock att den korrekta analysen och slutsatsen är att en aktiv svensk regionalpolitik och en aktiv svensk industripolitik behövs. Idag kanske mer än någonsin. Men det kan inte ske så länge Sverige är medlem i EU eller så länge svenska arbetares framtid ska bestämmas av tyska kapitalister och utländska aktieägare.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!