Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Samhället sviker skolan

Svar till Carl-Olof Bengtsson SMP 140220

Carl-Olof Bengtsson lägger över de allt sämre skolresultaten på staten och Jan Björklund. Borgarna har en stor skuld till dagens situation, men lika stor skuld har sossarna. Kommunaliseringen och friskolereformen har varit förödande för svensk skola, som länge varit ett populärt nedskärningsområde. Därtill kommer individualiseringen och borgerlig ”satsa på dig själv ideologi”. En ideologi som även sossarna omfamnar.

Bakgrunden till haveriet inom skolan finns att söka i nyliberalismen. På 1980-talet startade den nedskärningspolitik som gjort att klassklyftorna ökat. Därför äger den rikaste hundradelen av befolkningen i vårt land 23% av den totala förmögenheten och den fattigaste femtedelen har ingen förmögenhet utan enbart skulder.

Vårt samhälle utvecklas åt fel håll och detta återspeglas i skolan. Orättvisorna har här blivit värre sedan kommunerna gjorts till verkställare av statlig nedskärningspolitik, som överför resurser från det offentliga till det privata. En likvärdig skola hindras av ett kommunalt ansvar, men det räcker inte med ett förstatligande, man måste få bort hela den nyliberala skolpolitiken. Skillnaden mellan FP:s statliga skolpolitik och sossarnas kommunala är hårfin eftersom de verkar inom samma ramar. Båda accepterar att den tidigare enhetsskolan har ersatts av ett parallellskolesystem. I dagens gymnasieskola blir elever på yrkesförberedande program inte högskolebehöriga. Det nya betygssystemet syftar till att skapa skillnader och öka utslagningen. Det är främst barn till föräldrar med studievana och lugna familjeförhållanden som är vinnare. Både S och FP accepterar den kapitalistiska exploateringen av svensk skola. Friskolesystemet, skolpengen, det fria skolvalet och den fria etableringsrätten är alla delar i en kapitalistisk utbildningsmarknad där ungdomars rätt till kunskap och utbildning har ersatts av marknadstänkande och vinstmaximering. Kommunaliseringen var ett led i en klasspolitik som förvandlade en jämlik enhetsskola till en kapitalistisk skolmarknad där privata skolkoncerner kan profitera på skattepengar.

Svensk skola får gärna förstatligas, men det kräver att kapitalismen kastas ut ur skolvärlden. Istället för nyliberal nedskärningspolitik behöver skolan tillförs de resurser som krävs för att garantera alla en bra och likvärdig utbildning.

Jan-Åke Karlsson,  Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!