Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Möte om marijuana lockade fullt hus

Onsdag 26 februari föreläste läkaren Nils Littorin om skadeverkningarna av cannabis och vem som skulle tjäna på en legalisering av marijuana. Mötet lockade nästan 50 personer och de som kom sist fick stå upp. För många deltagare vad det första gången de var på ett möte arrangerat Kommunistiska partiet och fler än hälften var helt nya bekantskaper för Växjöavdelningen.

Att ämnet engagerade märktes av diskussionen efter Nils föredrag. Många fick helt nya insikter och tacksamheten var stor hos deltagarna för att detta möte anordnades. Föreläsningen tog sin utgångspunkt i den medicinska forskningen om hur skadlig och farlig cannabis verkligen är, framförallt för hjärnan. Nils Littorin gick sedan igenom de vanligaste argumenten som legaliseringsförespråkarna för fram och visade hur de bygger på myter och en individualistisk samhällssyn. Eller som en av de ungdomar som besökte mötet sa till undertecknad; ”de argumenten är det svårt att snacka emot”. Flera av åhörarna undrade varför inga andra partier talar om denna viktiga fråga och svaret ligger troligen i att acceptansen för denna drog blivit allt större i samhället och när en valrörelse står för dörren passar man hellre i denna fråga än att stöta sig med vissa väljargrupper. Nils Littorin betonade att arbetarrörelsen historiskt arbetat mot droger, framförallt alkoholen, och detta av klassmässiga och solidariska skäl. En drogad klass gör inte uppror och samhället måste värna om de svaga som riskerar att få bestående skador och de som ligger i riskzonen för ett missbruk, en risk som ökar med ett allt råare samhällsklimat.

Från Växjöavdelningens sida vill vi rikta ett stort tack till Nils Littorin för den kunskap han besitter och för att han ville dela med sig av den. Det var på många sätt en imponerande kväll!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!