Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Stort motstånd mot ombildning till bostadsrätt

Publicerad i SMP 140210

Var på bostadsmöte. Kommunen försöker få folk att vilja ombilda hyresrätt till bostadsrätt. I Växjö byggs i princip inga hyresrätter längre.­ Vill man prompt bo i bostadsrätt är det bara att ställa sig i kö. En Stockholmsfirma som heter Restate för­söker också inbilla folk att det skulle vara en lönande affär. Enligt dem skulle det inte vara något problem att få låna upp hela summan oavsett ekonomiska förutsättningar. Bankerna skulle­ se lägenheten som en god täckning för lånet.

Sanningen är att Restate skulle göra en bra affär om de kunde lura oss att köpa. 2,75 procent av köpesumman skulle hamna hos dem. Vad de som visat intresse inte tänker på är att de som går med också måste köpa ut oss som inte vill vara med.
Om man får tro Restate så har de fått löfte av kommunen att vid uppnådda 50 procent intresseanmälningar så ska Växjöbo­städer utreda hur mycket det skulle kosta var och en att köpa ut sin lägenhet.
Vem ska betala den utredningen? Den blir inte gratis. Ska de utgifterna läggas på våra hyror? För inte tänker väl Restate stå för kostnaderna?
Intresset för ombildning på Norr är svagt. Vi bor i hyresrätt därför att vi vill bo i hyresrätt. Lägg ner utredningen.

Gunnel Thörn
Kommunistiska PartietPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!