Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Rasismen är politisk

Refuserad av SMP januari 2014

Det är lätt att vara rasist. Allt man behöver göra är att tänka mindre på klassklyftor och orättvisor i samhället, som är de bakomliggande anledningarna till missnöjet som föder rasismen. Orsaken är den förda högerpolitiken, just den, som är skyldig till utförsäljningen av offentlig sektor, slakten av välfärdssystemet såväl som för den allt mer skriande bostadsbristen och massarbetslösheten.
Häri ligger grunden för rasismen. Över hela Europa ser vi hur rasism och nynazism frodas i den EU-lagstiftade nyliberala politiken, som ett kvitto på detta. Rasismen är politiskt skapad och måste därför bekämpas politiskt.
När S-kvinnorna initierade den antirasistiska manifestationen 18 januari blev vi glada, men vi måste ändå ställa oss frågande till beslutet att hålla den ”opolitisk”. Rasismen om något är en politisk fråga som måste bemötas politiskt.
Vi för vår del har en diger historia av antirasistiskt arbete över landet, så även här i Växjö. Vårt parti blev aldrig inbjudet till manifestationen. Vi vänder oss skarpt mot detta, och mot att det rasistiska SD, som i sig är en konsekvens av högerpolitiken och som för fram det främlingsfientliga tänkandet, var inbjudna.

Rasismen måste som sagt bemötas politiskt. Inte tyst, slätstruket och avpolitiserat. Hur ämnar exempelvis moderaterna bekämpa rasismen? Hur tänker sossarna bekämpa rasismen? Hur vill Kommunistiska Partiet bekämpa rasismen? Många fick aldrig veta, eftersom partierna aldrig fick chans att uttala sig. Vi hyser inga förhoppningar om att M ämnar agera mot den ökande rasismen, till vilken de själva är skyldiga. Vad S beträffar, förbjöd de vår banderoll ”Stoppa Rasismen” med skälet att de tyckte att färgen på tyget var för ”provocerande”, trots att den i förväg godkänts av arrangörerna själva. Är måhända sådana här tilldragelser mest avsedda för att framställa S i god dager inför valet? Trots detta är vi glada och mycket nöjda med den stora uppslutningen från Växjöborna, som i solidaritet reste sig under en gemensam paroll. Stoppa rasismen, säger vi kommunister, men inte bara genom en enskild marsch utan varje idag i ord och i handling.

Joel Sandström
Erik Gustafsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!