Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Möte om feminism och kvinnokamp lockade många

Onsdag 4 december gästade Annica Albertsson från partistyrelsens kvinnopolitiska utskott Växjö för att tala på temat ”feminister, anti-feminister och kommunister.  Mötet samlade närmare 25 personer som fick ta del av ett mycket informativt och lärorikt anförande som sträckte sig över kvinnokampens historia nationellt och internationellt till hur kvinnor idag trycks ned och hur de som för upp kvinnofrågor och kvinnors situation på dagordningen förlöjligas och trakasseras. Kvällen bjöd på många aha-upplevelser och stimulerade till intressanta diskussioner. Bland publiken fanns många nya ansikten vilket bl.a. visar att ämnet är viktigt och berör många. Annica fick mycket beröm av publiken för sitt föredrag och flera ville se det publicerat för att kunna använda sig av de konkreta och helt dagsaktuella exempel man fick höra. Således kan man nu läsa Annicas tal i sin helhet på vår lokala webbplats – www.kvaxjo.se

Från Växjöavdelningens sida vill vi tacka Annica för att vi fick ta del av hennes stora kunskap och för att vi fick vara med om ett av de bästa möten vi organiserat på flera år.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!