Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Många demonstrerade mot NATO-övning

Bakgrund
Under två veckor i september övade ett 40-tal krigsskepp från NATO i svenska vatten utanför Karlskrona. Sverige deltog också i denna NATO-övning, som syftade till att visa musklerna mot Ryssland. Bl.a. övande man fientlig luftlandsättning från hög höjd, vilket direkt hade udden riktad mot Ryssland. Den svenska alliansfriheten och neutraliteten är sedan länge hotad och att protestera mot den svenska smyganslutningen till NATO är mycket viktigt. Blekingenätverket för Oberoende, Fred och Alliansfrihet ordnade både en demonstration och ett protestmöte mot NATO-övningen. Fredsvänner i Växjö (där vi i Kommunistiska partiet givetvis är med) hade gått samman och ordnat en bussresa till protestmötet.

Fredsvänner i protest mot Nato i Karlskrona
Publicerad i Proletären nr 37- 2013

Lördagen den sjunde september samlades fredsvänner från flertalet orter runtom i södra Sverige i Karlskrona, som i alla fall rent vädermässigt visade upp sig från sin bästa sida, för att protestera mot Natoövningen Northern Coasts som i år utgår från just Karlskrona. Talkörer såsom ”Inte en soldat, inte ett gevär, inte en krona till Natos militär!” och ”Krig är terror! Krig är död! – Med eller utan FN:s stöd!” ekade mellan husväggarna när de närmare 200 demonstranterna tågade genom örlogsstadens gator till Ehrensvärdska gymnasiet, där det efterföljande protestmötet senare ägde rum.
På mötet blev det sedan tal av Tom Heyman (f.d. moderat riksdagsledamot), Martina Skrak (vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö), Gudrun Tiberg (FI) och August Eliasson från Proletärens redaktion. Några saker som gick igen i alla talen var hur Sverige håller på att överge alliansfriheten till förmån för en smyganslutning till Nato genom samarbetet Partnerskap för fred och deltagandet i krigsövningar såsom Northern Coasts.

Glädjande att notera var även att motståndet mot ett USA-lett angreppskrig mot Syrien var något som förenande alla fyra talare över partigränserna. Något som också visade sig bland åhörarna där många hade köpt RKU:s pin ”Nej till krig mot Syrien”.
Efter talen antogs ett uttalande på protestmötets tema. Protestmötet avslutades med finstämd underhållning från musikgruppen Lycklig ungdom som tillsammans med skådespelaren Leif Stålhammer framförde ett smakprov från föreställningen  Fredens tunna skal.

Erik GustafssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!