Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Gunnel Thörns tal vid Röd Front i Växjö 2013

Kamrater! Antiimperialister!
För tio år sedan protesterade hundratusentals människor här i landet mot USA:s folkrättsvidriga krig mot Irak. Bland alla partilösa, fanns folk från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och till och med en och annan sosse. Sedan dess har vi sett en ömklig flykt bort från kampen mot imperialismen. Sveriges deltagande i angreppskriget mot Libyen, fick Vänsterpartiet och en god del av övrig vänster att rusa in bakom krigsaktivismens blodiga banér.
Vi begåvades med en bombvänster. Idag är denna bombvänster i farten igen, nu som uppbackare till den imperialistiska aggressionen mot Syrien. Det är makalöst i sin ömkliga naivitet. För inte ens Vänster Partiets Jonas Sjöstedt inbillar sig väl att kungen av Saudiarabien och emiren av Bahrain, dessa blodbesudlade diktatorer, har demokrati och mänskliga rättigheter för ögonen, när de finansierar det väpnade upproret i Syrien.

Vi kommunister anklagar imperialismen för blodbadet i Syrien. USA och EU för visserligen krig via ombud. Men kriget är deras. De vill avlägsna regimen i Syrien, inte för att den är odemokratisk – imperialismen bryr sig inte om bagateller som demokrati – utan för att den står i vägen för deras maktanspråk.
Hyckleriet är monumentalt. Samma krafter som USA och EU för krig mot, i Afghanistan, Pakistan och Mali, lierar man sig nu med i Syrien.

I Syrien applåderar USA den jihadistiska terrorismen. Detta bekräftar en gammal sanning: Imperialismen har inga eviga vänner och inga eviga fiender, bara eviga intressen.
Vi kommunister är obrottsligt solidariska med folkens frihetskamp, i alla länder. Vi stödjer det syriska folkets kamp för social rättvisa och demokrati. I ett suveränt och sekulärt Syrien. Men inbördeskriget är inte folkets kamp och absolut inte folkets vilja. Detta fasansfulla krig drivs av religiösa extremister och det upprätthålls av imperialismen. USA och EU vill ha kriget; vill att kriget skall fortsätta. För de ser hellre ett sönderslitet, tillintetgjort Syrien, än ett Syrien som står imperialismen emot.

Här hemma larmar åter krigsaktivisterna. Från höger till vänster. Om imperialismen får för sig att hämta hem det sönderslita bytet, så skall Sverige vara med, som i krigen mot Afghanistan och Libyen.
Kommunistiska Partiet säger absolut nej till kriget, som enda kvarvarande representant för arbetarrörelsens en gång så stolta krigsmotstånd. Vi säger: Inte en man, inte en kvinna, inte en krona till imperialismens krig!

Men varför inte sanktioner mot Israel, mot den rasistiska staten Israel, mot det Israel som dag ut och dag in kränker det palestinska folkets mänskliga rättigheter, som bedriver etnisk rensning och som år efter år bryter mot internationell lag och otaliga FN-resolutioner. Om det fanns någon rättvisa i världen, så skulle Israel utsättas för sanktioner, som på sin tid det rasistiska Sydafrika. Därför säger vi: Bojkotta Israel – erkänn Palestina!

I Latinamerika rör det på sig med Cuba som förebild. I Bolivia har Evo Morales starkt stöd för sina satsningar på fattidomsbekämpning och motstånd mot USA. Man satsar på omfördelning av mark och nationaliseringar av viktig industri. I februari fick Ecuadors president Rafael Correa förnyat förtroende. Han har gjort sig känd för att skriva ner statens skulder, eftersom de ansågs olagliga. Han har satsat på att bygga skolor, sjukhus, vägar och broar. I april gick Venezulanerna till presidentval. Trots hårdnackat motstånd från den USA stödda högeroppositionen, vann Nicolás Maduro. Oppositionen som lovat acceptera valresultatet, började genast skrika om valfusk. Svenska massmedia var inte sena att haka på, trots att Venezuela anses ha världens säkraste valprocedur. Första dygnet efter valet gick oppositionen till våldsamt angrepp. Framträdande representanter för Maduros regering, mördades. Vårdcentraler brändes ned och kubanska läkare attackerades. Maduro gick genast ut och manade till lugn: ”De vill fylla landet med fickor av våld. Planen påminner om vad som gjorts i Syrien men de kommer inte att lyckas här i Venezuela. Jag uppmanar folket att försvara vårdcentralerna fredligt och försiktigt.”
Allt stöd till de latinamerikanska ländernas frigörelse från USA!

Kamrater! Det pågår ett krig också i Europa och i Sverige, inte blodigt som det i Syrien, men fruktansvärt nog för dem som drabbas.Jag talar om klasskriget, om borgarklassens krig mot arbetarklassen, som förs över hela vår kontinent och på samhällslivets alla områden. I Europa är EU, klasskrigets generalstab. EU har grundlagsfäst kapitalets makt och den nyliberala regim, som just nu är i färd med att driva ner de krisdrabbade länderna i Sydeuropa i djupaste fattigdom.
Det handlar om prioritering. I EU är det viktigare att rädda spekulerande banker, särskilt om de är tyska, än att sörja för jobb och välfärd. Arbetslösheten i Spanien har nu passerat 5 miljoner människor. Det gör 27,2 procent av de spanjorer som kan och vill arbeta.  Det säger en del om kapitalismen och det säger allt om EU. Kapitalets frihet ger arbetaren frihet att vara arbetslös.

I Sverige reses nu krav på en ny folkomröstning om EU, detta sedan Reinfeldts kompis i England tvingats utlova en sådan. Det är utmärkt. Folkomröstningen 1994 var ett stort bedrägeri och det är hög tid att svenska folket får säga sitt om EU-medlemskapets eländiga resultat. De försiktigt tassande kräver först en omförhandling av det svenska EU-fördraget. Några sådana begränsningar har inte Kommunistiska Partiet. Vi ger blanka fan i vad Stefan Löfven tycker och vi ger inte ett öre för någon omförhandling. Det går inte att förhandla bort kapitalets EU. Aldrig någonsin.
EU måste röjas undan för att en politik för arbete och välfärd skall bli möjlig i Europa.  Därför säger vi: Kräv en ny folkomröstning om EU!
Sverige ut ur EU!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!