Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Förskolekaos när långsiktighet saknas och budgetslaveri råder

Situationen för Växjö kommuns förskolor har under en längre tid varit ett sorgebarn. Politikerna har alltför länge endast sett till nuet och varit oförmögna att se framåt samtidigt som man varit blinda inför det budgetslaveri som numer råder inom den offentliga förvaltningen till följd av EU:s direktiv och tvångströjor. Nu har situationen återigen aktualiserats genom att femåringarna på nybyggda Pilbäckens förskola på stadsdelen norr ska tvingas flytta in i en paviljong på en intilliggande parkeringsplats. Orsaken är den akuta platsbrist som råder på förskoleplatser i Växjö kommun. T.ex. saknas över 100 platser i stadsdelen Räppe, där man i flera års tid akutöppnat en källarlokal efter årsskiftet för att till sommaren stänga densamma. På norr går man nu en annan väg genom att tvinga bort femåringarna från sin förskola för att ge plats till de ettåringar som står i kö.

Situationen är olustig, ovärdig och djupt beklaglig. Givetvis måste samhället, i detta fall Växjö kommun, tillhandahålla samhällsservice så att kommuninvånarna kan sköta sina jobb. Budgetslavarna påstår att man inte kan bygga fler förskolor eller utöka antalet platser permanent för att årskullarna under vissa år minskar. Men ett sådant resonemang är världsfrånvänt och inhumant, det är behoven som måste komma i första rummet, inte att det kostar pengar.

Politikerna i Växjö kommun behöver lära sig att se till behoven över tid. Vi minns med bävan hur det gick till för fyra år sedan när man trots omfattande protester från föräldrarna stängde den välfungerande 91:ans förskola med hänvisning till att det fanns för många platser i stan, för att mindre än ett halvår senare ”upptäcka” att det fanns en mycket stor brist på förskoleplatser. Då akutöppnades tre förskolor, bl.a. i baracker samt att kommunen uppmanade en privat kristen förskola som flyttat in i 91:ans gamla lokaler att öppna en extra avdelning.
Situationen runt om i Sverige är likartat den Växjö och generellt sett behöver kommunerna ta ett större helhetsgrepp över förskolesituationen, där man ser till behoven, lyssnar till föräldrarna och personalen samt inte minst satsar erforderliga resurser så att kvalité, trygghet och långsiktighet garanteras.

I Växjö motsatte sig personalen på Pilbäckens förskola omgående planerna på att flytta ut femåringarna till baracker. Via en facebookgrupp protesterar man mot platsbristen och de allt större barngrupperna och på mindre än ett dygn fick denna grupp 1300 medlemmar. Protesterna är inte bara befogade utan även mycket lovvärda, då ökad personaltäthet i förskolorna vore bra, dels för både barnen och personalen ur ett pedagogiskt perspektiv och dels för samhället eftersom det minskar arbetslösheten och ökar skatteinkomsterna.

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!