Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Om sportlov, Bo Frank, lärarrollen och enväldiga furstar.

Publicerad i SMP 120310 under rubriken ”Både elever och lärare behöver sportlovet för återhämtning”

   Vecka 8 hade mina elever sportlov, själv hade jag kompensationsledigt för inarbetad tid eftersom alla lärare har en veckoarbetstid på 45,5 h. Denna komptid tvingades jag i år att använda till att rätta och kommentera 83 arbeten om Upplysningstiden, Enväldets tid och Franska revolutionen. Så ser det ut för de flesta lärare då lärarrollens uppgifter medför att få av oss hinner med att utföra vårt arbete under ordinarie arbetstid. Jag och mina kollegor sitter kvällar, helger och lov med lektionsförberedelser för att vi vill göra det så bra som möjligt för eleverna och för att vi anser att kunskap och utbildning är viktigt. Till följd av minskade resurser och ökande grupper samt en ny gymnasiereform, GY11, tvingas vi lärare lägga alltmer tid på administration och på att utanför arbetstiden få verksamheten att gå ihop. Man måste fråga sig vilken annan yrkesgrupp som utför ett dylikt gratisarbete? Detta samtidigt många uttrycker avundsjuka eftersom ”lärare alltid är lediga”. 

   Nu vill Växjös egen furste Bo Frank att sportlovet ska avskaffas och hans motiv är det förment ädla att ”det bara är rika som kan åka bort med sina barn på loven”. Men skolloven handlar inte om vilka resor man kan eller inte kan göra utan det handlar om lärarnas arbetstid. När anser Bo Frank att vi lärare ska få vara kompensationslediga för vår inarbetade tid?

   Skolloven fyller även en annan funktion; i den alltmer betygshetsande och utslagsskapande skolan är det många elever som känner stor press och mår dåligt. Eleverna behöver tid för återhämtning och aktiviteter utanför skolans värld. Här fyller sportlovet en mycket viktigt funktion då föreningslivet ordnar många stimulerande och allsidiga aktiviteter under just sportlovet. Visst kan det vara en lockande tanke att låta elever få extra stöd och hjälp under loven, det anser jag vara en bra idé, men är Bo Frank villig att skjuta till dessa resurser? Jag tvekar med tanke på att han och hans allians just nu skär ned på gymnasieskolan med 13 miljoner kr.

   När jag arbetade under mitt kompensationslediga sportlov lärde jag mig massor av de arbeten mina duktiga elever skrivit, bl.a. att man under upplysningstiden ersatte sina enväldiga furstar med något helt nytt, med idéer om att man måste lyssna på sina medborgare och föra en politik i deras intresse. När så inte skedde kastades furstarna bort, det är därför denna tid i historien även kallas Revolutionernas tid. Det kanske är dags för Växjös enväldige furste att lära av historien?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!