Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Får man vara kommunist?

Smålandsposten tar upp de fängslade journalisterna (2011-11-21), men genom insinuationer och teser i form av guilt by association svartmålas Martin Schibbye för att han arbetat för Kommunistiska partiets ungdomsförbund RKU och för att han granskar Carl Bildt. Vad är syftet med denna svartmålning?

Handlar det om att lägga ut dimridåer för att dölja att Bildt och regeringen inte gör något för att hjälpa de två fängslade? Något som Norges statsminister däremot gjort. Vidare anklagas Schibbye och Kommunistiska partiet att stå för väpnad kamp, något som är helt falskt. Vi är de största fredsvänner men mitt parti är inte pacifistiskt och vi hävdar rätten till självförsvar, precis som de flesta andra partier hävdar. Om detta kan man lätt läsa i vårt partiprogram och i RKU:s program för den som vill göra sin research; samma sorts research som Martin Schibbye och Johan Persson farit till Etiopien för att göra så att deras journalistiska uppdrag i granskningen av vår utrikesminister kan utföras. Får man vara kommunist i dagens värld och ska kommunister ha samma rättigheter som alla andra?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska partiet, Växjö

Inlägget refuserades av SMP:s ledarsida men det publicerades på SMP:s webbplats med ett svar från ledarsidan, som du kan läsa här.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!