Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Att ballhornisera skolan

På 1500-talet gav den tyske tryckaren Johan Balhorn ut vad han ansåg vara en förbättrad utgåva av den lybska statsrätten och alltsedan dess finns ordet ballhornisera, när man genom inbillade förbättringar gör en försämring. Uttrycket är mycket applicerbart på läget i den svenska skolan i allmänhet och på Växjös skolor i synnerhet.
Nu i höst har den nya skolan sjösatts. Många lärare sliter för tillfället med att försöka tolka och förstå vad statsmakterna bestämt. Att det kostar mycket pengar att få den nya skollagen, nya läroplanen och de nya betygen att fungera har debatterats på denna sida. Många är vi som med stor förvåning sett att i stället för ökade resurser har man minskat resurserna till skolan.

För Växjös kommunala gymnasieskolor har man redan klubbat minskade anslag med 7,4 miljoner till nästa år och nu ligger man i startgroparna för att minska budgeten med ytterligare närmare 6 miljoner. Nästa år ska alltså skolorna och lärarna med 13 miljoner kronor mindre lyckas bidra till att eleverna får ökade kunskaper på våra gymnasieskolor. Hur ekvationen ska gå ihop är våra politiker oss svaret skyldiga. Man undrar om Växjös politiker tycker att våra tre kommunala gymnasier ska anpassa sig till friskolornas sätt att bedriva undervisning, där t.ex. lärartätheten är lägre och lärarna har en högre undervisningsgrad, s.k. usk. Det kommer i varje fall att bli resultat med de nya nedskärningarna, som för övrigt verkar vara ett årligt återkommande besked till oss som arbetar inom skolan.

Hur tänker man när man från politiskt håll beviljar den nya friskolan Plusgymnasiet AB tillstånd att starta ett samhällsprogram samtidigt som Tegnérgymnasiet tvingas slå igen samma utbildning till följd av för få elever? Antagligen tror sig Växjös skolpolitiker förbättra skolan men vi som arbetar inom verksamheten vet att det blir försämringar. Växjös kommunala skolor ballhorniseras nu och det inte bara oroväckande utan helt förkastligt!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!