Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Håll fast vid EU-motståndet!

Öppet brev till Vänsterpartiet
EU-motståndet i Sverige har sedan starten partimässigt bedrivits av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och  Kommunistiska Partiet samt enskilda från andra partier.. Detta har gjort att det stora folkliga  motståndet mot EU i Sverige ej har lämnats i händerna på grumliga nationalistiska och rent rasistiska krafter. Något som dessvärre har skett i alltför många andra Europeiska länder. Samarbetet har också lett till stora framgångar, senast när vi tillsammans med en majoritet av svenska folket lyckades stoppa det politiska och ekonomiska etablissemangets försök att få in oss i EMU. Med facit i hand bekräftas hur rätt vi hade. Dessvärre har MP sedan dess övergett kravet på att Sverige ska lämna EU. Ett krav som är absolut nödvändigt för ett konsekvent EU-motstånd. Ett ännu hårdare slag mot det svenska folkets EU-motstånd kommer det att bli om även Vänsterpartiet tar samma beslut, något som dess programkommission föreslår och som nu diskuteras inom V. Detta skulle i så fall lämna SD som enda riksdagsalternativ för den breda opinion som vill lämna EU.

Vi vädjar därför till V´s alla organisationer och medlemmar att besinna sitt ansvar. Må vara att utträdeskravet ej är populärt i den politiska maktens korridorer, men kravet lever i folkdjupet och det måste som hittills kanaliseras i progressiva banor, annars finns risk för att EU-motståndet försumpas i nationalism och främlingsfientlighet.
Vi förstår att V vill göra det bästa möjliga av det medlemskap som för stunden är ett faktum. Utträdeskravet har inte utgjort, och kommer inte att utgöra ett hinder för den aktiva EU-politik som V företrätt i EU-parlamentet. Förslaget att slopa utträdeskravet kan vi därför bara se som en vilja från förslagsställarnas sida att vara det svenska EU-etablissemanget och framförallt den socialdemokratiska samarbetsparten till lags. EU-motståndet får stryka på foten för möjligheten att nå regeringstaburetterna!

I inget avseende har EU sedan det svenska inträdet utvecklats i progressiv riktning. Istället står det idag ännu mer klart att EU utgör ett hot mot demokrati, gemensam välfärd  och arbetarrätt. EU är och förblir kapitalets gemenskap, inte folkens.

Kommunistiska Partiet och Vänsterpartiet är oense i många frågor. Men om EU-motståndet  har vi varit överens. Vi har haft ett fruktbart samarbete runt om i Sverige, ända sedan folkomröstningskampanjen. För vår del har vi sett det som en styrka, att det vänsterinriktade EU- motståndet haft företrädare också i riksdagen. Det vore därför ytterst allvarligt för det konsekventa EU-motståndet om V viker ner sig, för att som vi ser det, göra sig helt rumsrena i den politiska maktens korridorer och därmed lämnar fältet fritt för högerpopulisterna i SD att från riksdagstaburetterna exploatera det folkliga EU-missnöjet.
Vår vädjande uppmaning  till Vänsterpartiet blir därför: Svik inte EU-motståndet. Håll kvar vid utträdeskravet! SVERIGE UT UR EU!

Gunnar Axelsson, Kommunistiska PartietPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!