Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Ska Vänsterpartiet stryka kravet på Sverige ut ur EU?

Till helgen håller Vänsterpartiet EU-konferens för att ta fram en ny EU-strategi. Delegater från bl.a. Kronoberg och Växjö samlas för att diskutera om kravet ”Sverige ut ur EU” ska slopas. I Sverige har EU-motståndet alltid varit stort och det har burits fram av vänstern, på en demokratisk och antikapitalistisk plattform. Dessvärre har Miljöpartiet nu övergivit det utträdeskrav som är det konsekventa EU-motståndets nödvändiga position och får Vänsterpartiets programkommission som den vill stryker V detta krav på kongressen i januari. Det är mycket allvarligt, då ett svek mot utträdeskravet lämnar Sverigedemokraterna som enda riksdagsalternativ för den breda opinion som vill lämna EU.

Utträdeskravet inte är populärt i maktens korridorer, men det lever i folkdjupet och det måste som hittills drivas av progressiva krafter, annars finns risk att EU-motståndet landar i nationalism och främlingsfientlighet.

EU-motståndet måste vara principiellt, det måste rikta sig mot EU:s konstruktion där kapitalets frihet alltid går före välfärd, arbetarrätt, full sysselsättning och folkligt inflytande. Utträdeskravet kan inte skjutas på obestämd framtid till förmån för illusoriska reformprojekt.

Vi förstår att Vänsterpartiet vill göra det bästa möjliga av det medlemskap som är ett faktum. Men politisk kamp inom EU kräver inte acceptans av projektet som sådant. Utträdeskravet har inte utgjort och utgör inget hinder för den aktiva EU-politik som Vänsterpartiet företrätt i EU-parlamentet genom Växjös Eva-Britt Svensson. Man måste därför fråga sig om EU-projektet ändrat karaktär sedan folkomröstningen 1994, då Vänsterpartiet sa nej till svenskt medlemskap; har nyliberalismen ersatts av en politik för välfärd och full sysselsättning och gjort EU rödare? Har medborgarna i vårt land fått ökat inflytande över samhällsutvecklingen genom ett demokratiserat EU? Innebär Lissabonfördragets solidaritetsklausul att militariseringen av EU inte längre utgör en fara för svensk alliansfrihet? Innebär Lavaldomen att de påstådda garantierna för att EU inte hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen har infriats? Frågelista kan göras mycket längre. Men alla svar ger samma sak. I inget enda avseende har EU utvecklats i progressiv riktning.

Internationellt samarbete är bra. Men världen är större än EU, som vi på nejsidan sa inför folkomröstningen. Att lämna EU innebär inte isolationism, utan tvärtom större öppenhet gentemot övriga världen.

För vår del har vi sett det som en styrka att det vänsterinriktade EU-motståndet haft företrädare också i riksdagen och vi ser det därför som ytterst allvarligt om Vänsterpartiet faller till föga för den menliga EU-kritik som i övriga EU gett högerpopulister möjlighet att exploatera det folkliga EU-motståndet. Vi uppmanar därför vänsterpartisterna att hålla fast vid utträdeskravet och fortsätta kräva Sverige ut ur EU!

Gunnel Thörn, Joel Sandström, Lennart Börjesson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!