Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Terrorism kan inte bombas bort

Publicerad i SMP 011127

Svar till Jan-Olof Franzén, SMP 13/11
Den borgerliga historieskrivningen breder ut sig. Vi ska alla vara tacksamma över att USA tar sitt ansvar och bombar ut terrorismen, vi ska vara tacksamma för att USA frälste oss under andra världskriget menar JOF och frågar hur världen hade sett ut om USA inte agerat som de gjort under historien och idag. Jo Jan-Olof , hade USA inte agerat som de gör hade mycket av grogrunden för terrorism aldrig funnits och många människor hade besparats bli utsatta för terrorhandlingar. Terrorismen föds främst ur orättvisorna och den ekonomiska och politiska dagordningen, just den dagordning som USA sätter, styr och dikterar. Utan USA:s agerande hade Israels statsterrorism i Palestina aldrig kunnat ske. Utan USA:s agerande hade 40 år av terror mot det kubanska samhället inte kunnat ske. T.ex. spreds skadeinsekter över Kubas grönsaksfält med flyg från amerikansk territorium så sent som 1996. Utan USA:s inblandning och brottsliga blockad mot Irak hade 500 000 barn sluppit sätta livet till i brist på medicin. Utan USA:s inblandning hade vi inte sett ytterligare ett fattigt land få utsättas för urskillningslösa bombningar, jag tänker på Afghanistan. I stället för att lyssna på FN:s komissionär för mänskliga rättigheter, Mary Robinsson, som vill se att kriget stoppas för att undvika en humanitär katastrof meddelar USA:s FN-ambassadör John Negroponte att ”vi kan komma fram till att vårt självförsvar kräver vidare insatser med avseende på andra organisationer och andra stater”. USA meddelar FN och förväntar sig att alla ska följa deras uppfattning, även om den går på tvärs mot folkrätt, internationella lagar och konventioner. Afghanistan är världens fattigaste land. De behöver hjälp och bistånd inte bomber. Enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP skulle det kosta runt 80 miljarder dollar per år att ge världens fattiga ”grundläggande sociala förmåner”. Det kan synas som en svindlande stor summa, men vet då att USA lägger ut 1 miljard dollar om dagen på militära rustningar. Inställ USA:s miljardrullning till krig och statsterrorism i åttio dagar och pengarna skulle räcka till att ge världens fattiga ett värdigt liv. På en punkt har dock JOF rätt; terrorism bekämpas tillsammans, för endast tillsammans kan vi ta bort grogrunden för terrorismen, de ekonomiska orättvisorna. Slutligen, fascismen och nazismen på 1930-40 talen stoppades och krossades inte av USA. Det var Sovjetunion som fick dra lasset med enorma uppoffringar som följd. Åtta av tio stupade tyska soldater gjorde det på östfronten. Över 20 miljoner ryssar fick sätta livet till varav åtta miljoner soldater att jämföra med 300 000 stupade amerikaner. Vem har vi att tacka för att vi inte lever under fascistisk terror idag?

Jan-Åke Karlsson
KPML(r)-VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!