Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Be om ursäkt Monica Malmlöf

Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren 070427

Växjöhems vd Monica Malmlöf säger i VK nr 14 att hon är öppen för ett samarbete med SÄPO för att leta efter misstänkta terrorister. Det är mycket uppseendeväckande i sig att ett kommunalt bostadsbolag skulle spionera på sina hyresgäster. Ännu mer uppseendeväckande är att Malmöf pekar ut en viss grupp människor som potentiella terrorister. ”Terrorismen hittar man ju vanligtvis bland muslimer” säger Malmlöf till VK. Det är inte bara ett påstående gripet ur luften, utan det är även mycket kränkande för invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Påståenden av detta slag piskar upp en stämning i samhället där man sätter grupper emot varandra och där man bidrar till den ökade islamofobi som just nu breder ut sig i västvärlden.

Malmlöfs påståenden reser en rad frågor, som vi växjobor har rätt att få ett klargörande svar på. För det första: på vilket sätt menar du att muslimer skulle vara den grupp i samhället som ägnar sig åt terrorism? För det andra: hur tänker du dig att övervakningen av hyresgästerna i Växjöhem ska gå till? För det tredje: vad är det för typ av information som du anser ska samlas in? För det fjärde: du säger att muslimerna i Växjö i sig inte är något bekymmer, men du antyder att de är ett problem i storstäderna. Frågan blir då; var och på vilket sätt menar du att muslimerna är ett bekymmer?

Låt oss hoppas att Växjöhems VD reagerat impulsivt och ogenomtänkt och vid närmare eftertanke inser vilken typ av samhälle hon öppnar upp för. I vilket fall som helst bör hon be dem som känner sig kränkta om ursäkt, inte minst alla muslimer.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!