Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Öppet brev till Vänsterpartiet

Håll fast vid EU-motståndet”

I Sverige och övriga Skandinavien har EU-motståndet sedan begynnelsen burits fram av vänstern, på en demokratisk och antikapitalistisk plattform. Det skiljer på ett positivt sätt våra länder från flertalet andra länder inom EU, där en förment EU-kritisk vänster bejakat EU-projektet och därmed lämnat motståndet till grumligt nationalistiska och rasistiska krafter.

Dessvärre har Miljöpartiet nu övergivit det utträdeskrav som är det konsekventa EU-motståndets nödvändiga position och får programkommissionen som den vill står Vänsterpartiet i begrepp att göra detsamma. Det är mycket allvarligt, då ett svek mot utträdeskravet lämnar Sverigedemokraterna som enda riksdagsalternativ för den breda opinion som vill lämna EU.

Vi vädjar därför till Vänsterpartiets alla organisationer och medlemmar att besinna sitt ansvar. Må vara att utträdeskravet inte är opportunt i den politiska maktens korridorer, men det lever i folkdjupet och det måste som hittills kanaliseras i progressiva banor, annars finns risk för att EU-motståndet försumpas i nationalism och främlingsfientlighet.
EU-motståndet är och måste vara principiellt, måste rikta sig mot EU som en konstruktion för det europeiska monopolkapitalets imperialistiska strävanden, där kapitalets frihet alltid går före välfärd, arbetarrätt, full sysselsättning och demokrati. EU-motståndet kan inte och får inte förvandlas till en dagslända, där utträdet skjuts på obestämd framtid till förmån för illusoriska reformprojekt.

Vi förstår att Vänsterpartiet vill göra det bästa möjliga av det medlemskap som är ett faktum. Men politisk kamp inom EU kräver inte acceptans av projektet som sådant. Utträdeskravet har inte utgjort och utgör inget hinder för den aktiva EU-politik som Vänsterpartiet företrätt i EU-parlamentet. Förslaget att stryka kravet kan därmed bara utgå från en mjukryggad strävan att vara det svenska EU-etablissemanget och inte minst den socialdemokratiska samarbetspartnern till lags.

 Frågan som måste ställas är på vad sätt EU-projektet har ändrat karaktär sedan folkomröstningen 1994, då Vänsterpartiet sa nej till svenskt medlemskap?
* Har den nyliberala marknadsfundamentalismen ersatts av en politik för välfärd och full sysselsättning? Har EU blivit rödare?
* Har medborgarna i Sverige och andra EU-länder fått ökat inflytande över samhällsutvecklingen? Har EU demokratiserats?
* Innebär Lissabonfördragets solidaritetsklausul att militariseringen av EU inte längre utgör en faran för svensk alliansfrihet?
* Har den federalistiska utvecklingen hejdats genom att medlemsländerna återtagit makt från EU?
* Innebär Lavaldomen att de påstådda garantierna för att EU inte hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen har infriats?
Denna frågelista kan göras hur lång som helst. Men det är inte nödvändigt. För alla svar säger samma sak. I inget enda avseende har EU sedan det svenska inträdet utvecklats i progressiv riktning. I stället står det i dag ännu mer klart att EU utgör ett hot mot demokrati, gemensam välfärd och arbetarrätt. EU är och förblir kapitalens gemenskap, inte folkens.

Internationellt samarbete är bra. Men världen är större än EU, som vi på nejsidan sa inför folkomröstningen. Att lämna EU innebär inte isolationism, utan tvärtom större öppenhet gentemot övriga delar världen, där Sverige röst i dag tystnat genom den munkavle som den gemensamma utrikespolitiken lägger på små länder.
I stället för solidaritet med fattiga länder har vi med EU fått deltagande i imperialismens krig.

Kommunistiska Partiet och Vänsterpartiet är oense i många frågor. Men om EU har vi varit överens och i EU-motståndet har vi haft ett fruktbart samarbete alltsedan folkomröstningskampanjen. För vår del har vi sett det som en styrka att det vänsterinriktade EU-motståndet haft företrädare också i riksdagen och vi ser det därför som ytterst allvarligt om Vänsterpartiet faller till föga för den mjäkiga EU-kritik som i övriga EU gett högerpopulister möjlighet att exploatera det folkliga EU-motståndet. 
Vår vädjande uppmaning är: Svik inte EU-motståndet. Håll fast vid utträdeskravet! Sverige ut ur EU!

Kommunistiska Partiet genom Anders Carlsson, ordförande

 Brevet har bl.a. publicerats på Aftonbladet debattPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!